TDB'den Başbakana "Dişli" Soru

VATANDAŞ NEDEN İSTEDİĞİ DİŞHEKİMİNDEN HİZMET ALAMIYOR?

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya, vatandaşların istediği devlet, üniversite ya da özel hastaneden sağlık hizmeti alabilmesiyle ilgili olarak, ''Sayın Başbakanımıza soruyoruz, vatandaş istediği hastaneden hizmet alıyorken, istediği eczaneden ilaç alıyorken, neden istediği dişhekiminden hizmet alamıyor?'' dedi.
     Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Kızılcıhamam'da yaptığı konuşmada, ''Sağlıkta artık benim vatandaşım istediği hastaneye gidiyor, istediği hizmeti alıyor, istediği eczaneye gidip ilacını rahatlıkla alabiliyor. Hiçbir kapı kendisine kapanmıyor, kapanamaz, kapanmayacak'' dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
     ''Peki Sayın Başbakanımıza soruyoruz;
     Neden vatandaş istediği hastaneden sağlık hizmeti alırken, istediği eczaneden ilacını alırken, istediği dişhekiminden ağız diş sağlığı hizmeti alamıyor? Vatandaş neden Ağız Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) gitmeye mecbur tutuluyor? Neden dişhekimliği hizmetlerinde ayrımcılık yapılıyor? Yoksa ağız diş hastalıkları bir sağlık sorunu değil mi?
     Sağlık Bakanlığına bağlı olarak ülke genelinde toplam 123 adet ADSM bulunmaktadır. Bu ADSM'lerde istihdam edilen dişhekimi sayısı sebebiyle hizmet yetersizlikleri bir yana, kuruldukları yerleşim birimleri itibariyle asıl olarak kent merkezlerinde kurulmuş olduğu bilinmektedir. Hastaların bulundukları yerde tedaviye erişebilmeleri için gerekli olan sevkin yapılabilmesi için en az üç saat uzaklıktaki il merkezlerine veya bir başka ile gitmeleri gerekmektedir. Bu hastaların, bunca zahmete katlanarak saatlerce uzaklıktaki merkezlere başvurup sevk talep etmeyecekleri açıktır.
     Gelinen noktada; ülke genelindeki mevcut ADSM ve diğer resmi sağlık kuruluşlarındaki dişhekimlerinin hastalara zamanında ve yeterli hizmet sunmalarının olanaksızlığı ortada iken, Danıştay kararının gereğini yerine getirmek zorunda olan İdarenin, uzun zamandır yaptığı gibi karar gereğini şeklen yerine getirir gibi gözükerek, ortaya koyduğu yeni şartlarla kararları her defasında ihlal ettiği görülmektedir. Sonuç olarak; halkımız ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşamamaktadır.''
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARI YAKICI BOYUTLARDADIR
    Türkiye'de ulusal bir ağız diş sağlığı politikası oluşturulamadığını ileri süren Akkaya, diş sağlığında koruyucu programlara önem verilmediğini, ciddi ve sürdürülebilir programlar yapılmadığını iddia etti. Akkaya, şöyle devam etti:
     ''Bu nedenle, ağız diş sağlığı sorunları yakıcı boyutlardadır. Kısa sürede ve daha az harcama yapılarak çözülebilecek olan sorunlar artarak katlanmış, halkımızın yüzde 90'ına varan oranlarda çürük ve diş eti hastalıklarının varlığı gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır.
     Kamunun muayenehanelerden de hizmet alımıyla ilgili 17 Eylül 2008'de verdiğimiz teklifin üzerinden 2 yıl geçmiş, ancak başlanan çalışmalar bitme noktasında iken sonuçlandırılmamıştır. Bu da bize ağız diş sağlığı sorunlarının sağlık sorunu olarak görülmediğini, bu nedenle çözümü için de bir çaba sarf edilmediğini düşündürmektedir.''
     Akkaya, ''Sayın Başbakanımıza, 2 yıl önce söylediği, 'muayenehanelerden hizmet alınmasının hizmete erişmek açısından uygun olduğu' yönündeki sözlerini hatırlatarak, hem halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hem de gelecek yıllarda daha az para harcayarak daha sağlıklı ağızlara sahip bir toplum yaratmak için Hükümete sunduğumuz projemizin bir an önce uygulamaya konulmasını istiyoruz'' ifadesine yer verdi.

 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.