Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

ANKARA (A.A) - ''Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci cümlesinde yer alan, kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacaklar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacaklara ilişkin ''tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar'' ifadesi ''tabip ve tabip dışı sağlık personeli'' olarak değiştirildi. Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak ya da özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak söz konusu kişilerin, ayrılacağı ve başlayacağı kurum veya kuruluşta planlama yapılabilmesi için ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirim yapmaları için belirlenen süre 60 günden 30 güne indirildi. Söz konusu personelin 30 gün önceden ayrılacakları kurum veya kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunmaları gerekecek. Aynı yönetmeliğin Geçici 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de, 23 Eylül 2010 tarihinden önce ruhsatlandırılmış özel hastanelerden eczanesi bulunmayanların eczane kurmaları için öngörülen tarih değiştirilerek, 31 Aralık 2014'e kadar uzatıldı. Söz konusu özel hastaneler 31 Aralık 2014 tarihine kadar yönetmeliğin 27'inci maddesine göre eczane kurabilecekler. (EÜN-JM)

 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.