Büyüme Düşecek

OECD raporu moral bozdu. Rapora göre Türkiye'de ekonomik büyüme 2009'da yüzde 2'nin altına inecek.

 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), üye ülkelerle ilgili raporunda, Türkiye'de ekonomik büyümenin 2009'da yüzde 2'nin altına ineceği tahmininde bulunuldu.

Merkezi Paris'te bulunan OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'nun Türkiye bölümünde, ekonomik büyümenin, 2010 yılında ise dünyadaki iyileşmeyle birlikte yüzde 4,5'e çıkacağı belirtildi. OECD raporunda, Türkiye'de, küresel mali kriz ve mali piyasalardaki dalgalanmalar yüzünde iç talebin azalmasıyla 2008 yılında ekonomin yavaşladığı hatırlatıldı. Raporda, cari açığın büyüklüğüne ve kur oranlarındaki istikrarsızlığın önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yatırımcıya güveni oluşturmanın çok önemli olduğu vurgulandı. ''Güveni yitirmeden, mali şeffaflık ve harcamalardaki regülasyonların oluşturulması, istikrarın sağlanmasında önemli ölçüde kolaylıklar sağlayacaktır'' ifadesine yer verilen raporda, ''eğer mali sistemdeki nakit akışında sorun çıkarsa hükümetin devreye girip mali sektöre gerekli desteği vermek üzere hazırlık yapması gerektiği'' tavsiyesinde bulunuldu. Rapora göre, 2008 yılında yüzde 9,7 olan işsizlik oranı, 2009 yılında yüzde 10,5, 2010 yılında ise yüzde 10,6 olacak. OECD ayrıca, 2008 için eksi 6,7 olarak verilen cari açık oranı için 2009 yılında eksi 6,1, 2010 yılında ise eksi 5,7 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu. İhracatın, gayri safi milli hasılaya katkı oranı ise 2008 için 0,1, 2009 için eksi 0,2, 2010 için ise eksi 0,3 olarak tahmin edildi.

 

 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.