Seçmen listeleri askıda

29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimler için seçmen listeleri, 5 Aralık’a kadar muhtarlıklarda askıda kalacak.

 

29 Mart 2009'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen listeleri, muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listeler, 5 Aralık Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçmen kütüklerinin güncelleştirmesi; YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapılıp seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilerek, askıya çıkarılması suretiyle yapılacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün sabah saat 08.00'de muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. Listeler, 5 Aralık Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan veya askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler, bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine, seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecek.

 

 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.