Konya ovası çölleşiyor

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Havzası, yanlış uygulamalar yüzünden çölleşiyor.

 

 

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Havzası'nın ''yanlış tarımsal uygulamalar nedeniyle çölleşme tehdidi altında olduğu'' belirtildi. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfınca hazırlanan ''Suyun Yeryüzündeki Serüveni'' adlı kitaba göre, Türkiye'de son 40 yıl içinde kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle Van Gölü'nün 3 katı büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi.

Konya Kapalı Havzası da bu durumdan etkilendi. Aşırı su isteyen bir tarımsal ürün olan şeker pancarının yoğun ekimi de havzadaki su talebini önemli ölçüde artırdı. Bugün kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan havzada, Bolluk ve Terkasan gölleri de kurudu.

Türkiye'nin tuz gereksiniminin yüzde 70'ini karşılayan Tuz Gölü de yer altı su seviyesinin düşmesi, evsel ve sanayi atıklarının arıtılmadan göle bırakılması nedeniyle kuruma ve kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya.

 

 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.