Türkiye kirletiyor

Türkiye, toplam karbondioksit salımında Avrupa yedincisi.

 

 

Açık Toplum Vakfı desteğiyle Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Sabancı Üniversitesinden Doç. Dr. Yıldız Arıkan'ın gerçekleştirdiği çalışma, Türkiye, toplam karbondioksit salım hacmi sıralamasında 30 Avrupa ülkesi arasında 7. sırada yer alıyor.

Çalışmaya ilişkin hazırlanan ''CO2 Farkındalık ve Fark Yaratmak: Türkiye'nin Salımları'' adlı raporda, Türkiye, kişi başı karbondioksit salımları düşük, ancak salım yoğunlukları yüksek bir ülke konumunda bulunuyor. 2006 yılı karbondioksit salım değerleri kıyaslandığında Türkiye, toplam salım hacmi sıralamasında 30 Avrupa ülkesi arasında 7'nci, kişi başı salım sıralamasında ise sondan 2.

Salım yoğunlukları bakımından karşılaştırıldığında eski doğu bloku ülkelerinden GSYH başına salım sıralamasında 8'inci sırada bulunan Türkiye, nihai enerji tüketimi başına salımlarda benzer şekilde 9'uncu sırada yer alıyor.

Türkiye'deki toplam karbondioksit salınımı, coğrafi bölgeler arasında bölgelerin iklimsel, demografik ve yapısal özelliklerine bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Batı bölgelerde salım fazla

Ulaşım kaynaklı kişi başı yıllık salım miktarında Ege Bölgesi'ni sırasıyla İç Anadolu, Marmara, Karadeniz, Akdeniz Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ekonomik faaliyetlerin ve gelir düzeyinin yüksek olduğu Batı Anadolu'da salımlar daha yüksek çıkarken şehirler arası yolculuklardan kaynaklanan bölgesel kişi başı karbondioksit salımlarında özel araçların katkısı batı bölgelerinde doğuya göre 2-3 kat fazlalaşıyor.

Ev yaşamından kaynaklanan karbondioksit salımları ise en düşük Akdeniz, en yüksek İç Anadolu Bölgesi'nde görülüyor. Güneyden kuzeye giderken artan karbondioksit salımlarında iklimin belirleyici rolü bulunuyor.

Yüksek salınım yoğunluklarının ülke ekonomileri ve çevre için oluşturduğu tehdidin önlenebilmesi için bir dizi çözüm önerisine de yer verilen raporda, karbondioksit salımlarını başarıyla sınırlayan ülkelerin bu konuya bütünleşik politikalar ile yaklaşmakta olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye'nin de enerji-çevre ve ekonomi etkileşimini göz önüne alan uzun dönemli politikalarını bir an önce belirlemesi, geniş kapsamlı bir sürdürülebilir kalkınma planlaması yapması gerektiği vurgulanıyor.

 

 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.