Çene çanağı (chincap) uygulaması

Çene çanağı (chincap) ve üst çene kemiğini öne çekme uygulamasının Sınıf III kapanış bozukluğunu düzeltmede etkili olduğu ve bu örnekte 19 yaşına kadar sabit kaldığı ortaya konmuştur.

 

Amaç: Sınıf III kapanış bozukluğunu düzeltmek için, üst çene kemiğini öne çekme ve çene çanağı (chincap) işlemlerinin bir arada uygulandığı durumda tedavi ve tedavi sonrası sonuçları tayin etmek.

Katılımcılar: Sınıf III kapanış bozukluğuna sahip 28 tane Japon bayan hasta.

Müdahale / Yöntemler: Çene çanağı (chincap) ve üst çene kemiğini öne çekme uygulamasını içeren tedavinin erken aşaması 10 yaş civarında başlatıldı. Ortodontik tedavi, günde yaklaşık 14 saat olmak üzere 14 ay boyunca kullanıldı. Uzun vadeli etkileri belirlemek amacıyla, denek ortalama 15 ila 19 yaşları arasında yeniden değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sefalometrik radyografi kullanılarak gerçekleştirildi.

Sonuçlar: Üst çene kemiğini öne çekme ve çene çanağı (chincap) uygulamasında, üst çene kemiği öne doğru hareket etti ve alt çene kemiği arkaya doğru döndü, gelişme geciktirildi. 15 yaşa kadarki ilk tedavi sonrası süreç sırasında, pozisyonunda çok az değişiklik olmasına rağmen alt çene kemiği aşırı büyüme gösterdi. 19 yaşındaki ikinci tedavi sonrası sürecinde ise alt çene kemiği boyutunda, ileriye ve aşağıya doğru büyüme ile birlikte, az miktarda artış olduğu gözlendi. Bununla birlikte, iskeletsel düzelme korundu.

Makale Bilgileri

Yazar: Yoshida I, Ishii H

Makale adı: Maxillary protraction and chincap appliance treatment effects and long-term changes in skeletal class III patients

Kaynak: Angle Orthod 1999; 69 (Aralık): 543-552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.