Katmanlayarak dolgu yerleştirilmesi, hacimli dolgudan daha üstün

Polimerizasyon büzülme gerilimi nedeniyle meydana gelen sapma açısından, eğik veya yatay katmanlama dolgu tekniğinin hacimli dolguya nazaran üstün olduğu ortaya konmuştur.

 


Geçmiş Deneyimler: Reçine kompoziti arka restorasyonlarda ilk seçenektir. Polimerizasyon büzülmesi, bağları etkileyen ve dolayısıyla birleşme noktasının hareketine neden olabilecek bir gerilim yaratarak bu restorasyonları etkilemeye devam eder. Bu gerilimi hafifletmek amacıyla dolgu ışığı yoğunluğunu değiştirmek, akıcı reçine kaplama maddesi yerleştirmek ve artımlı yerleştirme gibi birkaç tane teknik öne sürülmüştür. Artımlı yerleştirme daha fazla süre gerektirir ve tabakalar arasında boşluğa neden olabilir. Artımlı yerleştirme C-faktörünü veya bağlı yüzeyin bağlı olmayan serbest yüzeye oranını azaltarak büzülme gerilimini azaltmak amacıyla önerilmektedir. Sık sık tavsiye edilen artımlı yerleştirmenin etkinliği ile ilgili literatür karışıktır.

Amaç / Proje: Deney ortamında gerçekleştirilen bu çalışmada, polimerizasyon büzülme geriliminin gelişimi ile bağlantılı olarak artımlı yerleştirme teknikleri ve hacimli yerleştirmeyi karşılaştırmak amacıyla zamana bağlı ölçümler kullanılmıştır.

Yöntemler: Mesiyo-oklüzodistal çukur hazırlığını temsil etmek üzere biçimlendirilen alüminyum blokların tüberkül sapmasını ölçmek amacıyla 2 tane doğrusal değişken türevsel dönüştürücü kullanılmıştır. Alüminyum blokların çukur yüzeyleri, yapışkana (Single Bond; 3M ESPE) tutunmayı sağlamak için porselen primer ile işleme tabi tutulmuştur. Bloklar 3 gruba ayrılmıştır: hacimli dolgu, yatay artımlı (3 yatay tabaka) ve eğik artımlı (3 eğimli tabaka). Artımlar, artım başına aynı hacmi sağlamak amacıyla kullanımdan önce tartılmıştır. Bütün artımların uygulanması, ışık verilmesi ve aynı zamanda polimerizasyonun tamamlanması için gerekli süreyi dahil edebilmek için, dolgu ışığından önceki 30 saniyede başlayan ve 1 saatin biraz üstünde devam eden tüberkül sapması ile ilgili veriler toplanmıştır. Doğal diş kullanılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, oyuk boyutu, duvar kompozisyonu ve bağ etkinliği hassas şekilde kontrol edildiği için, tek değişken kompozitin yerleştirilme metoduydu

Sonuçlar: Artım uygulamasını tüberkül sapması takip etti ve sapma hacmi ilk 8 dakika içinde meydana geldi ve daha sonra çok az değişiklik oldu. Yatay ve hacimli dolgu gruplarında simetrikti ve eğik dolgu gruplarında kompozit uygulamasının kenarında sapma gösterdi. Hacimli dolgu grubunda ortalama sapma, artımlı dolgu gruplarına kıyasla önemli oranda daha yüksekti. Yatay veya eğik dolgu grupları arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark olmadığı görüldü.

Makale Bilgileri:

Yazar: Park J, Chang J

Makale adı: How Should Composite Be Layered to Reduce Shrinkage Streess: Incremental or Bulk Filling?

Kaynak: Dent Mater 2008; 24 (Kasım) : 1501-1505.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.