Ankilozlu Temporomandibular Eklemi Olan Hastalarda Ciddi Fasiyal Deformasyonlar

Ankilozlu temporomandibular eklemi olan hastalarda ciddi fasiyal deformasyonlar vardır ve cerrahi prosedür gerektirir ama fasiyal ve dental gelişmede başarı elde edilebilir.

Ankilozlu temporomandibular eklemi olan hastalarda ciddi fasiyal deformasyonlar vardır ve cerrahi prosedür gerektirir ama fasiyal ve dental gelişmede başarı elde edilebilir.

Yazı: Motta A, Louro RS,

et al. Am J Orthod Dentofacial Orthop

2007; 131 (Haziran): 785-796.

 Amaç: Ciddi yüz deformasyonu ile beraber ankilozlu temporomandibular eklemi olan hastaların tedavisini açıklamak.

Metotlar: Sol temporomandibular ekleminde ankiloz olan bayan bir hasta, 10 yaşında ilk tedavisi yapıldığında ciddi yüz deformasyonuyla sonuçlanmıştı. Ciddi geride ve solda deviasyonlu çenesi vardı. Hastanın tedavisi 5 ayrı ameliyat içeriyordu, 12 yıl dokümanlandı. Her ikisi de başarısızlığa uğrayan 2 costochondral greft, maxillar impaction ameliyatı, mandibular sagital split ameliyatı ve genioplast ameliyatı.

Sonuçlar: Ciddi fasiyal deformasyonla sonuçlanan, ankilozlu temporomandibular eklem hastalarında tekrar eden cerrahi prosedürlere ihtiyaç vardır; bu prosedürlerin fasiyal ve dental gelişme için başarı potansiyeli vardır.

ÜÇÜNCÜ MOLAR ÇEKİMİNDE,

AMELİYAT BÖLGESİNDE ENFEKSİYON

Yazı: Halpern LR, Dodson TB.

J Oral Maxillofac Surg 2007; 65 (Şubat): 177–185.

Profilaktik intravenöz antibiotikler üçüncü molar çekiminde, ameliyat bölgesinde enfeksiyon olma oranını azaltmıştır.

Amaç: Sistemik profilaktik antibiotik alan ve plasebo alan hastalarda postoperatif iltihap komplikasyonlarını karşılaştırmak.

Katılımcılar: Örnekler 118 kişi içeriyordu. Her grupta 59 kişi olmak üzere 2 alt gruba ayrıldı.

Dizayn: Plasebo kontrolü, randomize klinik trial.

Metotlar: Her vakada intravenöz sedasyon veya genel anestezi ile üçüncü molar diş çekimi ihtiyacı vardı. Kişilere penisilin veya plasebo intravenöz olarak diş çekimi sırasında uygulandı. Çeşitli postoperatif iltihaplanma komplikasyonları cerrahi bölge enfeksiyonu olarak sınıflandı.

Sonuçlar: Aktif tedavi uygulanan yani intravenöz olarak penisilin verilen grupta postoperatif iltihaplanma komplikasyonlarına rastlanmadı. Plasebo grubunda, 5 vakada cerrahi bölge enfeksiyonu tespit edildi.

Son olarak, bu çalışmanın sonuçları gösterdi ki profilaktik olarak cerrahi işlem sırasında uygulanan intravenöz antibiotikler, üçüncü molar diş çekimi sırasında olabilecek ameliyat bölgesi enfeksiyon oranını azaltmıştır. 

DİŞETİ OLUĞU SIVISINDA

İLTİHABİ MEDYATÖRLER

Yazı: Ducid A, Kiliaridis S,

et al. Eur J Oral Sci 2006; (Ekim): 416–422.

Dişeti oluğu sıvısında iltihabi medyatörler, diş hareketliliğinin göstergesidir.

 

Bir dişin, dişi hareket ettirici kuvvetlere mağruz kalması, dişeti oluğu sıvısında iltihabi mediyatörlerin hızlıca artmasına sebep olur.

Amaç: Ortodontik kuvvetlere mağruz kalan dişin dişeti oluğu sıvısında iltihabi medyatörlerin varlığını tespit etmek ve basınç alan ve gerilimli olan bölgelerin cevaplarını karşılaştırmak.

Dizayn: Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların klinik çalışması.

Katılımcılar: Ortodontik tedaviye başlayan 11 yaş civarı 18 çocuk.

Metotlar: Her çocuğun 2 adet birinci molar dişlerinin mesiallerine ortodontik seperatörler takıldı. Üçüncü bir birinci molar diş kontrol dişi olarak alındı. Seperatörlerin yer aldığı her molar dişin mesial ve distallerinden dişeti oluğu sıvısı alındı ve 1 dakika, 1 saat , 1 gün ve 7 günde kontrol edildi. Dişeti oluğu sıvısı 3 iltihabi mediyatör seviyesinin tespiti için kullanıldı: (1) interlökin-1B, (2) P maddesi, ve (3) prostoglandin E2. deney ve kontrol dişlerinde ki iltihabi medyatör seviyeleri karşılaştırıldı, ve basınçlı ve gergin taraflar karşılaştırıldı.

Sonuçlar: 3 iltihabi medyatörün de seviyesi, seperatörün yer aldığı deney dişlerinde yükseldi. Deney boyunca kontrol dişinde seviyeler sabit kaldı. Gerilimin olduğu tarafta basınç olan taraftan daha fazla medyatör seviyesi ölçüldü.

Son olarak, sonuçlar gösterdi ki, diş hareketinin biyolojik aktivitesinde iltihabi medyatörlerin, dişeti oluğu sıvısında ölçülebilindiğini gösterdi.

ERKEN BİRİNCİ MOLAR DİŞ KAYIPLARININ ETKİLERİ

Yazı: Yavuz I, Baydas B,

et al. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;

130 (Kasım): 634–638.

Daimi birinci büyük azı dişinin erken kaybının, çekimin olduğu tarafta üçüncü büyük azı dişi gelişimine hızlandırıcı etkisi vardır.

Birinci molar dişin çekimi daha sık olduğundan, birinci molar diş çekiminin ikinci ve üçüncü molar diş çekimine etkisi üzerinde iyice çalışılacaktı. İkinci molar diş çekiminin üçüncü molar diş gelişimine etkisinin çalışmaları olmasına rağmen, birinci molar diş çekiminin sonradan gelen molar dişlerin gelişimine etkisi üzerinde daha önce yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.    

Amaç: Daimi birinci büyük azı dişinin erken kaybının, üçüncü büyük azı dişinin büyüme aşamalarında etkisi olup olmadığını değerlendirmek.

Katılımcılar: Tek taraflı, daimi birinci büyük azı dişi kaybı olan 165 yetişkin hasta.

Panaromik radyografiler ve dental kastlar üçüncü molar dişin büyüme aşamalarını değerlendirmek için kullanıldı. Çekimin olduğu bölgede ve karşıt tarafta üçüncü molar dişlerin formasyon aşamaları karşılaştırıldı.

Sonuçlar: İstatistiklere göre, çekimin olduğu ve kontrol tarafları arasında, üçüncü molar diş erüpsiyon durumu ve büyüme safhalarında önemli farklılıklar tespit edildi.

Son olarak, daimi birinci molar dişin erken kaybının, çekimin olduğu tarafta ve karşıt taraftaki üçüncü molar dişin büyümeleri karşılaştırıldığında, büyümeyi hızlandırıcı etkisi vardır.

SIKIŞMIŞ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ MOLAR ÇİFTİ

İÇİN YENİ ÇÖZÜM.

Yazı: Motamedi MHK, Shafeie HA.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod

2007: 103 (Nisan): 464–466.

Alt çenede sıkışmış ikinci ve üçüncü molar diş için, uzmanlar cerrahi bir çözüm öneriyorlar; üçüncü molar dişi çekip, distalinde apikale pozisyonlanmış flep, ikinci molar dişe ortodontik bağlayıcı koymaya izin verir.

Amaç: Alt çenede sıkışmış ikinci ve üçüncü molar çiftinin durumu için tedavi tekniği açıklamak.

Dizayn: Teknik açıklama ve uzman görüş.

Sonuçlar: Eğer yetişkin bir hastada aynı anda ikinci ve üçüncü molar diş sıkışması varsa genellikle en iyi yönetim tekniği için sorular vardır. İkinci molar diş çekimi çabuk bir çözümdür ama üçüncü molar diş sürünce, dişi hizaya sokmak için ilave bir ortodontik tedavi gerektirir. Bu uzmanlar tarafından savunulan, üçüncü molar dişin çekimi ve ikinci moların derhal ortodontik hizalanması sonucu tedavinin tamamlanmasıdır. Spesifik tekniğin devamında ikinci ve üçüncü molar diş bölgesinde bir flep uygulandı. Üçüncü molar diş üzeri kemik ve molar diş uzaklaştırıldı. İkinci molar dişin bukkal yüzünde ki kemik servikal marjin bölgesi aşağısına doğru, fazla genişletmemek adına dikkatlice uzaklaştırıldı. Kortikal kemiğin distal yüzeyinde kemik düzeltildi ikinci molar dişin kronunun hemen distalindeki kemikte delik açıldı. Bu delikten ve doku marjininden bir sutur geçirildi ve böylece marjin doku ikinci molar diş servikal marjininde korundu, kolay ortodontik bağlantıya izin verdi ve yeterli yapışık doku alanı oluşturuldu.

Sonuç olarak, uzmanlar gösterdi ki, alt çenede sıkışmış ikinci ve üçüncü molar diş çiftinin ortodontik tedavisine cerrahi teknik yardımcı olur.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.