Yapıca Bozuk Dudakları Ve Oklüzyonu Düzeltebilmektedir

Bimaksiler Ortognagtik Cerrahî

 Genel Bilgiler: Alt ve üst çeneye ilişkin ortognatik cerrahî sürecinde maksiler asimetriyi düzeltirken dudak yapısındaki bozukluk, oklüzal bozukluğun yaklaşık yarısı oranında olmaktadır.

İncelenen Makale: Kim YH, Jeon J, et al. Change of Lip Cant After Bimaxillary Orthognathic Surgery. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (May): 1106-1111.

Geçmiş Deneyimler: Maksiler ve mandibuler yüz asimetrisine sahip hastalar için yaygın bir tedavi olarak bimaksiler ortognatik cerrahî gerçekleştirilmektedir. Bu hastalar genel olarak eğik bir oklüzal düzleme sahiptirler. Cerrahî işlem üst çenenin sıkıştırılıp birbirine kaynatılması ile oklüzal düzlemin aynı seviyeye getirilmesini ve bunu takiben alt çenenin ramusunun (daha çok ya da daha az dikey olan alt çenenin arka kısmı) kısaltılmasıyla mandibuler oklüzal boyutun yeniden sağlamasını gerektirir. Ancak bu cerrahî müdahale gerçekleştirildiğinde dudak yapısının durumu ne olmaktadır?

Hedef: Dudaktaki değişim ile oklüzal bozukluktaki değişimi karşılaştırmak ve ardından yüz asimetrisi için bimaksiler ortognatik cerrahî işlem.

Metot: Yüz asimetrileri düzeltilmek amacıyla bimaksiler ortognatik cerrahî işleme tabi tutulmuş 25 yetişkin hastanın geçmişe yönelik analizi. Elde, tedavi öncesi ve sonrasına ait fotoğraf ve anteroposterior radyografiler vardı. Araştırmacılar, oklüzyon ve dudağa ait açısal ve doğrusal değerleri cerrahî prosedürün hem öncesinde, hem de sonrasında ölçtüler.

Sonuçlar: Hem lineer hem de açısal prospektiflere dayanılarak dudaktaki değişimin, oklüzyondaki değişimin yaklaşık yarısı olduğu belirlendi.

Sonuçlar: Üst çeneye ilişkin oklüzal bozukluğu tedavi etmek için ortognatik cerrahinin uygulanması, dudaktaki bozukluk üzerinde yalnızca yaklaşık %50 oranında iyileştirme sağlayabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmanın kimi bölümleri gerçekten ilgimi çekmişti. Bu problem üzerinde deneyimliydim. Ciddi iskeletsel asimetrilere sahip birkaç hastayı daha önce tedavi etmiştim ve oklüzal düzlemler ve iskeletsel problemler, tedavi sonunda elimine edilmişti. Ancak bu hastaların dudaktaki biçim bozuklukları devam ediyordu. Bu araştırma, iskeletsel değişikliklerin tamamen düzeltilmesine rağmen, dudaktaki biçim bozukluğunun ancak %50’sinin iyileştirilebildiğini göstermiştir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

EMail: hongir@skku.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.