Kimyasal Aktivasyon Beyazlatma İşleminin Sonuçlarını Arttırıcı Etkiye Sahip midir?

Genel Bilgiler: Metal tuzları ile yapılan kimyasal aktivasyon beyazlatma işleminde kullanılan peroksit jelin etkisini arttırıcı özelliğe sahiptir.

İncelenen Makale: Torres CRG, Wiegand A, et al. Influence of Chemical Activation of a 35% Hydrogen Peroxide Bleaching Gel on Its Penetration and Efficiancy-In Vitro Study. J Dent 2010; 38 (October): 838-846.
Hedef: Hidrojen peroksit’in farklı metotlarla yapılan kimyasal aktivasyonunun diş minesine ve dentine nüfuzundaki ve diş rengini değiştirmedeki etkilerini ortaya koymak
Metotlar: Farklı1 04 adet büyükbaş hayvanın kesici ön dişlerinden iki küçük (3 mm çapında) mine-dentin numunesi elde edildi. Bu numunelerden birinden diş minesi ayrıldı ve pulpa yüzü abrasif disk ile düzleştirilerek 1,2 mm kalınlığına getirildi. Diğer numunede ise, dişin dudağa bakan yüzünün ile pulpa yüzeyinin kalınlığı her biri 1,1 mm olacak şekilde hazırlandı. Kalıplar kullanılarak numuneler, yan yüzeyleri kompozite bağlanıp alt ve üst kısımları açıkta kalacak şekilde kompozit reçine yardımıyla ağza yerleştirildi. Spektrofotometre yardımıyla her bir numunenin taban rengi ölçüldü. Renklerin tanımı CIELAB parametrelerine göre yapıldı. L* renk tonunu, a* yeril-kırmızı’yı ve b* sarı-maviyi ifade etti. Beyazlatma için, numuneler pulpal akışkana benzer bir yapı oluşturmak amacıyla asetat tampon içeren özel çukurcukların içine yerleştirildi. Numuneler, deneysel 35% hidrojen peroksit jel ile beraber kimyasal aktivatör olan manganez glukonat, manganat klorit, demir sülfat, demir klorit ya da dut kökü konsantresi kullanılarak beyazlatıldı. Bu aktivatörlerin ilk dördü birer metal tuzken dut kökü konsantresi bir enzimdir. Kontrol amacıyla numunelerin bir kısmı sadece peroksit jel ile beyazlatılmıştır. Jel toplamda 30 dakika uygulanmıştır ve prosedür tekrarlanmıştır. Simüle edilen pulpa kısım solüsyonu üzerinde bulunan peroksit miktarı ölçülüp yeniden renk tespiti yapılmıştır.
Sonuçlar: Simüle edilen pulpa kısmında katalizörlerin ikisinde belirgin ölçüde düşük konsantrasyonlu peroksit’e rastlandı. Sadece bir istisna dışında tüm katalizör gruplarında kontrol grubuna göre daha belirgin renk değişimi gözlendi. 
Sonuçlar: Metal tuzları kullanılarak yapılan kimyasal aktivasyon ile beyazlatma işleminde kullanılan hidrojen peroksit’in etkisi artar.
Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma beyazlatma jellerinin kimyasal aktivasyonunu konu alan ve son zamanlarda karşılaştığım ikinci çalışmadır. Bu konuda çok fazla söylenti dolansa da, çalışmada farklı metotlar olarak kullanılan kimyasal aktivasyonun beyazlatma işlemine yararı olduğu açıktır.
İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS
E-Mail: carlosrgt@fosjc.unesp.br
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.