Adezif Sistemler

Performans farklılıkları göz ardı edilebilir.

Genel Bilgiler: Aşındırılıp durulanmış ve kendiliğinden aşındırılmış adezif sistemlerin değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, 2 yıllık süre zarfında birbirlerine yakın klinik performanslar gösterdikleri ortaya konmuştur.

İncelenen Makale: Ermis RB, Kam O, et al. Clinical Evaluation of a Two-Step Etch & Rinse and a Two-Step Self-Etch Adhesive System in Class II Restorations: Two-Year Results. Oper Dent 2009;34 (November): 656–663. Hedef: Sınıf II kompozit restorasyonlarında, iki aşamalı olarak aşındırılıp durulanmış ve yine iki aşamalı olarak kendiliğinden aşındırılmış adezif sistemlerin 2 yıllık klinik performanslarını karşılaştırmak. Metotlar: 33 yetişkin hastaya toplamda 87 Sınıf II restorasyonu yerleştirildi. Sıvı akışı önlenecek şekilde tüm restorasyonlar tek bir operatör yardımıyla yerleştirildi. Aynı kompozit, Filtek Z250, yine tüm restorasyonlarda kullanıldı. Rastgele belirlenmiş bu iki adezif sistem, Adper Single Bond -bir 2 aşamalı aşındırılıp durulanmış sistem, Clearfil SE Bond –bir 2 aşamalı kendiliğinden adezif primer sistem. Single Bond için nemli bağlanma tekniği kullanıldı. Clearfil ise üreticinin talimatları doğrultusunda kullanıldı (örneğin diş minesi kenarlarına uygulanmadı). Restorasyonlar, ek olarak 2 araştırmacı tarafından yerleştirilmesinin hemen ardından, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl sonrasında değerlendirildi. Modifiye edilmiş ABD Kamu Sağlık Hizmeti kriterleri kullanıldı ve şu nitelikler doğrultusunda restorasyonların değerleri kaydedildi; tutulum, marjinal rengini değiştirme, marjinal adaptasyon ve operasyon sonrası hassasiyet gibi. Tutulum kaybı, ciddi marjinal bozukluklar, ciddi renk kayıpları ve nükseden çürüme ve bozulmalar klinik başarısızlıklar olarak değerlendirildi. Sonuçlar: Restorasyonların %76’ lık kısmı 2 yıllık randevular süresince muayene edilmeye uygundu. Single Bond için tutulum oranı %94, Clearfil için %100 olarak ölçüldü ancak bu farklılık istatistiksel olarak önemli görülmedi. Her grupta 3 tane restorasyonda yüzeysel olarak sınırlı marjinal renk kayıpları vardı. Single Bond restorasyonlarda 1 tane, Clearfil restorasyonlarda 4 tane küçük marjinal bozukluklar bulunmaktaydı. Her iki grupta da operasyon sonrası hassasiyet ve nükseden çürüme ve bozukluklar gözlenmedi. Sonuç: Aşındırılıp durulanmış ve kendiliğinden aşındırılmış adezif sistemlerin değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında 2 yıllık süre zarfında birbirlerine yakın klinik performanslar gösterdikleri ortaya konmuştur. Araştırmacının Yorumları: Bu makalede belirli yeni ve heyecan verici olarak nitelendirilebilecek herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, adeziflere ait klinik denemeler genellikle her zaman yapılmamaktadır ve bu sebeple bu makaleye göz atmaya değer diyebilirim. Bu araştırmanın en önemli bulgusu olarak iki aşamalı aşındırılıp durulanmış ve kendiliğinden aşındırılmış primer adezif sistemler arasındaki performans farklılıklarının göz ardı edilebilir olduğudur. Her iki sistem de 2 yıl süresince mükemmel bir performans sunmuştur ve herhangi bir operasyon sonrası hassasiyet görülmemiştir. Burada bahsedilenlere bakıldığında operasyon sonrası hassasiyetten endişe eden aşındırılıp durulanmış sistem kullanıcıları için ve kompozit-diş minesi marjinlerinin kalitesinden endişe eden kendiliğinden adezif sistem kullanıcıları için iyi haberler bulunmaktadır. Elbette ki tüm restorasyonların tek bir operatör tarafından yapıldığına dikkat edilmelidir ancak bu konunun adezif diş hekimliği ile ilgili olduğu söylenebilir.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS E-Mail: banu_ermis@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.