Deneyerek En İyiyi Bulma

Ne kadar deneme, o kadar kusursuz bir renk tonu…

Genel Bilgiler: Renk tonu seçimi zaman ve tecrübe ile artan bir yetenektir. İncelenen Makale: Çapa N, Malkondu Ö, et al. Evaluating Factors That Affect the Shade-Matching Ability of Dentists, Dental Staff Members and Laypeople. J Am Dent Assoc 2010; 141 (January): 71-76

Geçmiş Deneyimler: Estetik dental tedavilerin başarılı olmasını sağlayan ana etken, mevcut dişe en yakın renk tonunun seçimidir. Bu seçimin doğruluğu, diş hekiminin yeteneği, renk kılavuzu ve ışık koşulları gibi pek çok değişkene bağlıdır. Bireye bağlı diğer seçenekler göz rengi, yaş, cinsiyet ve rengin uyumu ile alakalıdır. Hedef: Bu klinik çalışma, farklı meslek gruplarının, tecrübenin, yaşın, cinsiyetin, göz renginin ve doğru rengi seçebilme yeteneğinin diş ile renk kılavuzunu eşleştirmedeki etkilerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Metotlar: 120 katılımcının diş rengi ile Vita 3D-Master Renk Katalogu (Vita Zahnfabrik) kullanılarak yapılan renk seçim yeteneği değerlendirildi. Farklı uzmanlıklardan (genel pratik profesyonelleri, dental personeller ve meslekten olmayan kişiler) diş hekimleri çalışmaya dâhil edildi. Katılımcıların göz rengi, bakış açısı, göz sağlığı, cinsiyet, yaş ve profesyonel tecrübe gibi bilgiler bir araya getirildi. Katılımcılar 3 gruba ayrıldı. Grup 1, rutin olarak renk seçimi yapan katılımcıları kapsıyordu. Grup 2, diğer uzmanlıklardan kişileri ve genel pratik profesyonellerini içine alırken, Grup 3’te, dental personel ve meslekten olmayan kişiler vardı. Grup 1 ve 2’deki katılımcılar renk katalogunun nasıl kullanılacağını bilirken üçüncü grup mensupları bu konuda bilgi sahibi değildi. Katılımcılara katalogun kullanımı ile ilgili ayrıca bir eğitim verilmedi. Seçilen renk tonu, değeri ve 3 farklı dişin parlaklığı aynı ışıklandırmada ve aynı arka planda katılımcılara soruldu. Soluk mavi arka planda seçim yapmak için 1 dakika süre tanındı. Doğru sayıdaki cevaplar kaydedildi ve bireysel karakteristik özellikler arasındaki ilişki ortaya çıkarıldı. Sonuçlar: Grup 1’de (renk tonu seçiminde tecrübeli olan grup) daha yüksek başarı oranı elde edildi. Dental laboratuar teknikleri, bu gruplar arasında en iyi performansı gösterdi. Profesyonel tecrübe belirgindi ve elde edilen daha iyi performansla ortaya çıktı. Cinsiyet, göz rengi ve bakış açısının istatistiksel olarak belirgin farklılıklar yaratmadığı ortaya çıktı. Sonuçlar: Cinsiyet, göz rengi ve görüş açısı gibi karakteristik özelliklerin, doğru renk tonunu seçmede belirgin bir etkisi olmadığı bu çalışma sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Hekimin klinik tecrübe süresi ve renk seçimi konusundaki profesyonel tecrübesi başarılı renk tonu seçiminde önemli etkenlerdir. Araştırmacının Yorumları: Renk seçiminin doğuştan gelen bir yetenek olduğu ve cinsiyet ile bağlantılı olduğu sıkça dile getirilir. Bu çalışmanın sonuçları, profesyonel deneyimin ve meslekte harcanan sürenin diğer karakteristik özelliklerin etkileri ihmal edilerek renk tonu seçmenin kalitesini arttırdığı tezini desteklemektedir. Öğrenilmesi gereken doğuştan yeteneğin dışında renk seçiminin öğrenilebilir olduğu ve eğitim ve pratikle geliştirilebileceğidir.

İnceleyen: Daniel E. Wilson, DDS E-Mail: capanuray@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.