Operasyon Sonrası Hassasiyet

Nasıl giderilmeli?

Genel Bilgiler: Cam-iyonomer astar kullanımının, oklüzal kompozit restorasyonlarıyla oluşan operasyon sonrası diş hassasiyetini gidermede belirgin bir etkisi yoktur.

İncelenen Makale: Burrow MF, Banomyong D, et al. Effect of Glass-Ionomer Cement Lining on Postoperative Sensitivity in Occlusal Cavities Restored With Resin Compozite- A Randomized Clinical Trial. Oper Dent 2009; 34 (November): 648-655. Hedef: Oklüzal kompozit restorasyonlarından sonra operasyon sonrası hassasiyeti gidermek için cam-iyonomer astar kullanımının etkisini göstermek. Metotlar: Çalışmaya, üst veya alt çenede birinci ya da ikinci azı dişlerinde derin oklüzal çürükleri tedavi etmek için restorasyona ihtiyaç duyan hastalar dâhil edildi. Pulpa ya da etrafında açığa çıkma durumu olan ya da çürüğü dolduran preparatın derinliği 2 mm.den küçük olan dişler çalışmanın dışında tutuldu. Tedavi öncesi ve sonrası soğuk hassasiyet, dişin yanağa bakan yüzeyine 20 saniye buz uygulanıp hastanın verdiği tepkiyi (“hassasiyet yok”’tan “en hassas durum”’a kadar) görsel analog skalaya kaydederek ölçüldü. Lokal anestezi altında kauçuk set ya da yuvarlak pamuk izolasyonu kullanılarak preparatlar çürüğe yerleştirildi. Çürük tespit edici bir boya kullanıldı ve çürükler düşük devirli testere ve bazı dental aletler yardımıyla yok edildi. Periyot mil kullanılarak derinlikler ölçüldü ve çürük aktiviteleri yavaş ya da hızlı prosesler ile değerlendirildi. Tüm preparatlar değişik şekillerde Filtek Supreme kullanılarak restore edildi fakat bağlanma prosedürleri farklı olduğundan rastgele ayrıldı. Bağlanma prosedürleri kendinden aşınmış ve durulanmış yapıştırıcı Single Bond ya da kendinden yapışkanlı primer Clearfil SE Bond’u içerirken tüm bu prosedürlerin bir kısmına Fuji Lining LC cam ionomer uygulanıp diğer kısmına ise uygulanmadı. Tedavi sonrası değerlendirme tedaviyi takip eden birinci hafta ve birinci ayda yapıldı. Çalışmaya dahil edilen toplam restorasyon sayısı 106 idi. Sonuçlar: Sadece 4 operasyonda günlük aktiviteleri içeren operasyon sonrası hassasiyete rastlandı. İlk 1 haftalık kontrol sonrası toplamda soğuk hassasiyeti yaygınlığı %10,7 iken 1 ay sonrasında yapılan kontrolde %8,7’ ye geriledi. Görsel analog skaladaki skorun ortalaması operasyondan hemen sonrasında da, operasyon sonrası 1. hafta ve 1. aydaki kontrollerde de çok düşüktü (<5). Tüm gruplarda her seferinde en fazla tekrar edilen değer sıfır idi. Yani, yapıştırma prosesleri arasında farklılık bulunan restorasyonlarda da cam-iyonomer astar kullanılan ve kullanılmayan restorasyonlar arasında da belirgin farklılık gözlenmedi. Sonuç: Cam-iyonomer astar kullanımının, oklüzal kompozit restorasyonlarıyla oluşan operasyon sonrası diş hassasiyetini gidermede belirgin bir etkisi yoktur. Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmada, operasyon sonrası hassasiyet, aynı zamanda yapılan sınıf I restorasyonu uygulanmış çürüğün derinliği ile ilişkilendirilmiş olup, aşındırılıp durulanmış ya da kendinden aşınmış yapıştırma sistemleri veya cam-iyonomer astar kullanıp kullanmamak önemsenmemiştir.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS E-Mail: mfburrow@unimelb.edu.au SORU: Oklüzal kompozit restorasyonlarıyla oluşan operasyon sonrası diş hassasiyetini gidermede, cam-iyonomer astar kullanımının etkisi nasıldır?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.