Yüzey Pastası

Pürüzlülüğü etkiler mi?

Genel Bilgiler: Yapıştırıcı yüzey pastası kullanımı, diş renkli güçlendirici restorasyonlarda, bitirme aşaması sadece elmas ile yapılmış dahi olsa yüzey pürüzlülüğünü azaltır.

İncelenen Makale: Perez CR, Hirata R Jr, et al. Effect of a Glaze/Composite Sealant on the 3-D Surface Roughness of Esthetic Restorative Materials. Oper Dent 2009; 34 (June): 674-680. Amaç: Bitirme prosesi yapılmış ve cilalama işlemi tamamlanmış farklı estetik güçlendirici restorasyonlardan sonra uygulanan yüzey pastasının performansını test etmek.

Metotlar: Çalışmada güçlendirici materyal olarak Filtek Supreme (nano dolgulu kompozit), Grandio (nano-hibrit kompozit), Vitremer (reçine modifiyeli cam iyonomer) ve Meron Molar ART (cam iyonomer) kullanıldı. Tüm materyallere ait numuneler kalıplara döküldükten sonra 72 saatlik süreçte su içinde muhafaza edildiler. İnce ve süper ince elmas ya da dakikada 15.000 devir yapan ve 15 saniyede kalın bir diski süper ince hale getirebilen Sof-Lex disk sistemi kullanılarak daha önceden hazırlanmış olan numuneler tamamlanıp cilalandı. Sıvı bir cila olan BisCover’a ait ince bir tabaka kısa bir asit ile aşındırma işleminin ardından numunelere uygulandı. Ardından numuneler 5 farklı gruba bölündü. İlk gruba tamamlanmamış numuneler dâhil edildi (örneğin Mylar şeridine karşı yapılmış tedavi). İkinci gruptaki numuneler ise bitirilmiş ve elmas ile işleme tabi tutulmuş numuneler idi. Üçüncü grupta Sof-Lex ile cilalanmış numuneler bulunurken, dördüncü grup henüz tamamlanmış ve BisCover uygulanmış numuneleri kapsıyordu. Beşinci ve son grupta ise cilalama işleminin ardından BisCover uygulaması yapılmış numuneler bulunmaktaydı. 3-D yüzey tarama aracı ile yüzey taraması yapıldı ve yüzey pürüzlülüğü farklı iki açıdan ölçülerek kaydedildi. Sonuçlar: Araştırmada kullanılan tüm materyaller için yüzeyin pürüzlülüğü Mylar çubuğuna karşı uygulanmış tedavinin ardından ölçüldü. Elmas uygulaması yüzey pürüzlülüğünü belirgin ölçüde arttırırken, disk cilalama işleri yapılmış numunelerin yüzey pürüzlülüğünde düşüş görüldü. Yüzey pastası uygulaması, elmas ile bitirilmiş yüzeylerde yüzeyin düzgünlüğünü arttırırken bu artış, cilalanmış yüzeylerde de gözlendi. Sonuç: Yapıştırıcı yüzey pastası kullanımı, diş renkli güçlendirici restorasyonlarda, bitirme aşaması sadece elmas ile yapılmış dahi olsa, yüzey pürüzlülüğünü azaltmaktadır. Araştırmacının Yorumları: Çalışma sonuçlarının bir kısmını karmaşık bulsam da bulguların daha açık olacağına inanmaktayım. Bahsedildiği gibi, en pürüzsüz yüzeyler güçlendirici materyal kullanılan yüzeylerde oluşmaktadır. Fakat pek çok klinik çalışma için bu pek de pratik bir düşünce değildir, yani bazı bitirme işlemleri ve cilalama uygulaması kaçınılmazdır. Elmas ile bitirme işlemi yüzey pürüzlülüğünü arttırır fakat bu çalışma yüzey pastası kullanımının yüzey pürüzsüzlüğünü arttırma konusunda ardışık disk cilalama sistemi kadar başarılı olabileceğini vurgulamaktadır. Elbette ki bu gelişmenin kalıcı mı yoksa kısa süreli bir etki mi olduğu, sorulması gereken kaçınılmaz bir sorudur.

Araştırmacı: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS E-mail: cesarperez@superig.com.br

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.