Müdahale Mi, Koruyucu Tedavi Mi?

Yenilemek, onarmak ya da hiçbir şey yapmamak…

Genel Bilgiler: Çürüme riskini tedavi planının bir parçası olarak görmeyen diş hekimleri genellikle cerrahi müdahaleyi daha çok önerirken, koruyucu tedaviyi nadiren öneriyorlar.

İncelenen Makale: Gordan W, Garvan CW, et al. How Dentists Diagnose and Treat Defective Restorations: Evidence From The Dental Practice-Based Research Network. Oper Dent 2009; 34 (November): 664-673. Hedef: Diş hekimlerinin kusurlu restorasyonları kontrol altına almasında genellikle kullandıkları tedavi çeşitlerini tanımlayarak mevcut restorasyonun değiştirilmesi ile ilgili kararlarda göz önüne alınması gereken özellikleri belirlemek.

Metotlar: Dental Pratiğe Dayalı Araştırma Ağı’nda restorasyon yapan 901 diş hekimine bir form doldurtuldu. İskandinavya ve Birleşik Devletler’den 5 farklı bölgeden diş hekimleri çalışmaya dâhil edildi. Formda, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve kusurlu restorasyonlarla ilgili durum tanımlamaları bulunmaktaydı. İlk durumda ön tarafta bulunan kompozit restorasyonu ile diş sementinde kusurlu bir bölge vardı ve 5 farklı restorasyon bulunmaktaydı. İkinci durumda ise ön tarafta bulunan kompozit ile diş minesinde kusurlu bir bölge mevcuttu ve düşük çürük riski bulunmaktaydı. Üçüncü durum aynı hastada kusurlu Sınıf II amalgam restorasyonunu içermekteydi. Cevap veren hekimlere her durum ile ilgili 9 tedaviden 1 tanesini seçip cevaplandırma seçeneği sunuldu. Tedavi için 3 seçenek belirlendi ve bunlar; tedavi gerektirmeyen, sadece önleyici tedavi gerektiren ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulan tedaviler olarak sınıflandırıldı. Sonraki kategori minimal invaziv tedavi (örneğin tamirleme), minimal invaziv ile beraber koruyucu tedavi, tüm restorasyonun yenilenmesi ve tüm restorasyonun yenilenmesiyle birlikte koruyucu tedavi aşamalarını içeriyordu. Sonuçlar: Formların %57’si tamamen doldurulmuş olarak geri bildirildi. Diş hekimlerinin çoğunun kusurlu kompozit restorasyonlarında cerrahi müdahaleyi, kusurlu amalgam restorasyonlarına oranla daha fazla önerdiği tespit edildi. Çalışmada bahsedilen 3 durumdaki senaryoların hepsi için, tek ya da küçük gruplar halinde çalışan diş hekimleri tüm restorasyonun yenilenmesini büyük gruplar halinde çalışan veya halk sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimlere göre daha sıklıkla önermektedir. Halk sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimler diğer hekimlere göre genellikle tedavi gerektirmez seçeneğini seçmişlerdir. Amerikalı diş hekimlerindense, İskandinav ülkelerinden çalışmaya katılan diş hekimlerinin çoğunun tercihi, kusurlu restorasyonlar için genellikle tedavi gerektirmez seçeneği olmuştur. İskandinav hekimler tedavi planlamalarında hastanın çürüme riskini göz önünde bulundurarak cerrahi müdahaleler için daha sınırlayıcı kıstaslar belirlemişlerdir.

Sonuç: Çürüme riskini tedavi planının bir parçası olarak görmeyen diş hekimleri genellikle cerrahi müdahaleyi daha çok önerirken koruyucu tedaviyi daha az sıklıkla önermeyi tercih ederler. Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma direk olarak kozmetik diş hekimliği ile ilgili olmasa da yine de farklı çalışma çeşitlerinde tedavi önerilerinin bölgesel olarak farklılık göstermesini ilginç buldum.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS E-Mail: vgordan@dental.ufl.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.