Kanal Deyince ...

Tedavi uygulanmış kök kanallarında yeniden tedavi süreci

Genel Bilgiler: Orijinal kök kanalları tedavi materyali, kanal tedavisi bozulmuş dişe yeniden uygulanılırken iyi düşünülmelidir.

İncelenen Makale: Shokouhinejad N, Sabeti MA, et al. Push-Out Bond Strength of Resilon/Epiphany Self-Etch to Intraradicular Dentin After Retreatment: A Preliminary Study. J Endod 2010; 36 (March): 493–496. Hedef: Kökler arasında yerleşmiş dentinde Resilon/Epiphany SE’nin bağ dayanıklılığına farklı kök kanal tedavi tekniklerinin etkilerini karşılaştırmak. Metotlar: 60 adet çıkarılmış tek çürüklü insan dişinden 14 mm. kök numuneleri elde edildi. Kök kanalları Mtwo devirli aletler kullanılarak ve %2,5’li NaOCl, %17 EDTA ve maden tuzu çözeltileri ile yıkanıp hazırlandı. Kök kanalları Resilon/Epiphany SE dolgu maddesi kullanılarak tıkandı ve kanal girişleri kalıcı materyal olan Coltosol, Coltene Whaledent ile dolduruldu. 37°C’ de %100 nemli ortamda 8 hafta tutulan numuneler belli bir kural gözetmeksizin 4 gruba ayrıldı. Birinci gruba yeniden tedavi uygulanmadı, ikinci gruba devirli aletler kullanılan numuneler dâhil edildi. Üçüncü gruptaki numuneler hem devirli aletler, hem de kloroform uygulanırken dördüncü grup numunelerine devirli aletler ve Endosolv R (Septodont) uygulandı. 2, 3 ve 4’üncü gruplara sabit sulama ile %2,5’lik NaOCl uygulaması yapıldı. Yeniden enstrümantasyondan sonra, kök kanalları %17’lik EDTA ve maden tuzu çözeltileri ile durulandı ve Resilon/Epiphany SE dolgu maddesi ile dolduruldu. Numuneler 4 hafta suda bekletildikten sonra dışa itim testine tabi tutuldular. Sonuçlar: Grup 2’deki numuneler, en düşük dışa itim gücünü gösterdiler. Diğer gruplar arasında belirgin farklılıklar görülmedi. Görülen bozulmalar büyük ölçüde yapışmada görüldü.

Sonuç: Kloroform yeniden tıkanmanın ardından Resilon/Epiphany SE’nin dentine bağlanma yeteneğini azaltır. Araştırmacının Yorumları: Resilon/Epiphany SE ile kanal köklerinin tıkanması işleminin ömrü 5 yılın üzerindedir. Materyaller, gelecek vaat edici sonuçlar gösterse de bu konuyla ilgili uzun süreçli bir klinik çalışma mevcut değildir. Laboratuar koşullarında, materyalin dentinin kök kanalına bağlanma yeteneği ve dolayısıyla kök kanalının doldurulmasıyla ilgili kaygılar ortaya çıktı. Bu çalışmanın sonuçları kök kanallarının yeniden tedavisinde materyalin farklı teknikler kullanılarak yerleştirilmesiyle ilgili kuşkulara ve kısıtlara katkıda bulunmuştur.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDDS, MS E-Mail: sabeti2001@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.