Akışkan Kompozit

İnkremental teknik ne zaman kullanılmalı?

Genel Bilgiler: İnkremental teknik, çürük derinliği 2mm.den fazla olan durumlar için önerilir.

İncelenen Makale: Ikeda I, Otsuki M, et al. Effect of Filler Content of Flowable Composites on Resin-Cavity Interface. Dent Mater J 2009;28 (November): 679-685 Hedef: Yüksek dolgu maddesi içerikli akışkan kompozitlerin bölgesel bütünlüğünü ve adaptasyonunu incelemek.

Metotlar: Çalışmada, insana ait 84 adet çekilmiş üçüncü azıdişi kullanılmıştır. Bu dişlerin 36’sının oklüzal yüzeylerinin dentine oturduğu yerde 1 mm. derinliğinde sınıf I preparat defekti gözlenmiştir. Diğer 48 adet dişte oklüzal yüzeyin diş minesine bağlandığı alanda 2 mm. derinliğinde preparat kesiği olmuştur. Çürüklerin dış duvarlarının yarısı diş minesine dönük iken yarısı dentine bakmaktadır. Tüm preparatlar Clearfil SE Bond ile tedavi edilip 2 akışkan kompozit (Clearfil Majesty LV ve Clearfil Flow FX) ve bir hibrit kompozit (Clearfil AP-X) ile restore edilmiştir. Preparatlar, bu materyaller ile tamamen doldurulmuştur. Diş minesi ve dentine bakan dış duvarlardaki preparatlar için Clearfil Majesty LV (ilk yatay inkrement, 20 saniyelik ışın uygulaması) ve Clearfil AP-X (ikinci yatay inkrement ve 40 saniyelik ışın uygulaması) ile inkremental restorasyonlar yapılmıştır. Dolgu maddesi oranı ve polimerleşme sırasında büzülme payı bu materyaller için sırasıyla %81 ve %1,88, %64 ve %3,24, %85 ve %1,24 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan tüm materyaller Kuraray’ dandı. Oda sıcaklığında 24 saatlik süreçte su içerisinde bekletme işleminden sonra numuneler parçalanmıştır ve boşluk oluşumu gözlemlenmiştir. Sonuçlar: 1 mm.lik grupta çürük tabanında boşluk oluşumu ve bölgesel herhangi bir bozulma tespit edilmedi. Clearfil Flow FX ile restore edilmiş 12 adet olan 2 mm.lik preparatların 5 tanesinde çürük tabanında reçine-dentin boşluk oluşumu gözlendi. Bu gruptaki 10 adet numunede diş minesi üzerinde çatlak ya da kırıklar saptandı. Diğer gruplarda ise hiçbir boşluk oluşumuna rastlanmadı. 2 mm.lik gruplarda Claerfil Majesty LV uygulanan 5 numune ile Clearfil AP-X restorasyonu uygulanan 5 numunede diş minesinde hasar tespit edildi.

Sonuç: Çalışmada kullanılan materyaller ile tamamen doldurulmuş 1 mm derinliğindeki çürüklerle (2 mm x 1 mm x 1 mm) yapılan testte uygun restorasyonlarda boşluk oluşumu olmazken, diş minesi de zarar görmemiştir. Daha derin çürüklerde (2 mm x 1 mm x 2 mm) ise daha iyi sonuç almak için inkremental restorasyon tekniği kullanılması daha faydalı olacaktır. Araştırmacının Yorumları: Bazı akışkan kompozitlerin polimerleşme sırasında yüzeyle teması ve tutunmasındaki gelişmeler klasik yöntemlerle kıyaslanabilir. Bu da daha önce sadece klasik yöntemlerle restore edilebilen geniş büyüklükteki çürüklerin yeni yöntemle de tedavi edilebilir olacağı sonucunu doğurur. Çalışmada 1 mm derinliğindeki çürüklerin diş minesi ile ilişkili olmadığını vurgulamadan geçmemek gerekir. Eğer mine bölgeleri çalışmada olsaydı, substratla yapılan iyi bir bağlanma sırasında çürüklerin dentin tabanlarının hepsinde boşluk oluşumu gözlenecekti.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS E-Mail: ikeda-ichiro@ikeda-shika.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.