Su Birikimi

Ne zaman zarar verir?

Genel Bilgiler: Pek çok kendinden aşınmış bağlanma aracı kullanılarak oluşturulan bağlarda su birikimi, bağın dayanıklılığının azalmasına neden olur.

İncelenen Makale: Osorio R, Monticelli F, et al. Enamel-Resin Bond Durability of Self-Etch and Etch & Rinse Adhesives. Am J Dent 2009; 22 (June): 371-375. Hedef: Araştırmacı farklı yapıştırma sistemleri ile oluşturulmuş yapıştırıcı-diş minesi bağının bozunmasını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Metotlar: 63 adet yanağa ait diş minesi olan bovin diş düzleştirilip, diş minesi bağ dayanıklılık testine tabi tutulmak için cilalandı. Su içerisinde muhafaza edilmiş numunelerin bağ dayanıklılığı 24 saatte, 6 ayda ve 12 ayda test edildi.

Sonuçlar: 24. saatte yapılan ölçümde bağ dayanıklılığı, test edilen 7 marka için de istatistiksel olarak benzerlik gösterdi. Test edilen markaların dört tanesi bağ dayanıklılığını yıl boyunca aynı seviyede sürdürdü (Clearfil SE Bond, NRC Non Rinse Conditioner, Prime & Bond NT, ve Single Bond). Teste tabi tutulan diğer üç markada ise 1 yıllık süreçte su içerisinde tutulan numunelerin bağ dayanıklılığında ilk güne göre belirgin bir azalma gözlendi (Prompt-L-Pop, Etch & Prime 3.0, ve Resulcin AqualPrime + MonoBond).

Sonuç: Yıkanma gerektirmeyen tek aşamalı bağlanma sistemlerinde, numuneler 12 ay boyunca su içerisinde bekletildiğinde diş minesine ait bağdaki dayanıklılıkta belirgin bir zayıflama görülmüştür. Araştırmacının Yorumları: Çalışmada bağlanma aracının performansının bağlantılı olup olmadığını test etmek için basit bir test uygulanmıştır. Diş minesine yapışmış kompoziti oradan ayırabilir misiniz? Makaleyi okumaya başlarken başlangıçta da, 1 yılın sonunda da bağın gücünde değişiklik olmayacağını umuyordum. Fakat yanlış! İki aşamalı yıkanma gerektirmeyen bağlanma araçlarının 3 tanesinde sadece 2’si bu testi geçebildi ve tek aşamalı yıkanma gerektirmeyen araçlar testte başarısız olurken tüm aşındırılıp yıkanan bağlanma araçları testi geçti. Bu sonuç, uzun süreli klinik başarıları için bağlanma materyali seçiminin diş hekimine bağlı olduğu kanısını ortaya çıkardı. Çeşitli çalışmalar bazı ürünlerin düşük performanslarından ötürü, o ürün kullanılırken ürünlere ait daha fazla bilgi edinilmesi gerçeğini açıkça ortaya koymuştur. Bu çalışmada, daha öncede performansları gözlemlenmiş markalar klinik ortamda kullanılmıştır. Benim için diş hekiminin, düşük performanslı materyali nasıl elemesi gerektiği sorusu bir merak konusudur. Bağlanma araçları seçilirken 1$’lık ya da daha fazla indirimin tercihindense klinik olarak başarısı kanıtlanmış bağlanma araçlarının kullanılması gerektiği düşüncesindeyim.

İnceleyen: J. D. Overton, DDS E-Mail: toledano@ugr.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.