Bakterilerin Etkisi

Diştaşının hijyenle ilgisi var.

Genel Bilgiler: Diştaşı oluşumları genellikle düşük ağız hijyeni ile ilişkili olabilmektedir.

İncelenen Makale: Dahlen G, Konradsson K, et al. A Microbiological Study in Retention to the Presence of Caries and Calculus. Acta Odontol Scand 2010; 68 (July): 199-206.

Geçmiş Deneyimler: Çürük ve diştaşı oluşumları, tamamen farklı proseslere sahiptir. Çürükler, diş yapısının demineralizasyonu ile karakterize edilirken, diştaşı, mineralizasyon ile karakterize edilmektedir. Diş çürükleri pH değerinin kritik sınırların altına düşmesi neticesi olurken, diştaşları pH değerinin yükselmesiyle kalsiyum taşlarının çökelmesi sonucunda oluşabilmektedir. Bu benzer süreçler için bakteriyel etkenlerin belirleyici rolleri hakkında kısıtlı bir literatür bulunmaktadır. Amaç: İleri derecede diş çürüğü ve ciddi diştaşı oluşumuna sahip 13 yaş grubu bir topluluk üzerinde plak ve tükürük içerisinde var olan biyolojik etkenleri saptamak.

Katılımcılar/Metotlar: Bu araştırma için, Güney Tayland’dan 100 çocuk seçildi. Diş çürüklerinin varlıkları, diştaşları ve kayıp dişler kaydedildi. Mikrobiyolojik analizlerin yapılabilmesi için tükürük ve plak pH değerleri ve dişetleri üzerinden plak örnekleri bir araya getirildi. Diştaşı ve çürüklerin sonuçları alındıktan sonra, diş çürüğü olmayan 23 çocuk seçilerek diştaşı grubu olarak belirlendi, öte yandan en ileri derecede diş çürüklerine sahip 22 çocuk, diş çürüğü grubu olarak belirlendi ve bu iki grup karşılaştırıldı. Sonuçlar: 54 kız ve 46 erkek seçildi; bunlardan 36’sı diş çürüğüne sahip değildi ve 10’unda da diştaşı oluşumu bulunmamaktaydı. 56 çocuk diştaşı oluşumuna sahipti ve yoğun olarak alt ve üst ön diş grubu sekstantı dışındaki dişlerde bulunmaktaydı. 58 çocuk diş çürüklerine ve diştaşlarına sahipti. Diş çürüklerinin varlığı ve diştaşı oluşumları ile ilgili herhangi bir bağıntı elde edilemedi, ancak diş çürüğü ve diştaşı grupları arasında sağlıksız/kayıp/doldurulmuş yüzeyler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktaydı. Diş çürüğü grubundaki çocuklarda, diştaşı bulunan gruptaki çocuklara oranla %65 daha az diştaşına rastlandı. Farklı pH değerleri mevcut değildi. Lactobacilli (karbonhidratlardan laktik asit ve karmondioksit üretebilen bir bakteri) ve Streptokok basili, diş çürüğü gruplarında önemli derecede önde gelen mikroorganizmalardandı. Bakterilerle alakalı periyodontitlerin sayısı iki grup arasında farklılık göstermedi. Diştaşı gruplarında daha fazla oranda bakteri tespit edildi. Sonuç: Diştaşı oluşumu için ağız içinde herhangi bir belirleyici etken bulunamazken, Gram-negatif, Streptokok basili ve Lactobacillinin düş çürükleri için birer gösterge olabilecekleri saptandı.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırma üzerinde çalışılan popülasyonda diş çürükleri ve diş taşlarının varlığı arasında ters bir bağıntı olup olmadığını göstermek konusunda başarısızlığa uğramıştır. Makalenin yazarları tarafından belirtildiği üzere bağıntının eksikliği hemen hemen tüm çocukların (%90 oranında) diştaşlarına sahip olup sadece %36’sının diş çürüğüne sahip olmamaları gerçeğinden kaynaklanabilir. Bu araştırmaya göre diştaşlarının düşük ağız hijyeni ile direk ilişkili olduğunu ve yine bu grubun daha yüksek bakteri miktarına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Araştırmacı: Ricardo Walter, DDS, MS EMail: dahlen@odontologi.gu.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.