Diş Hekimliğinde Empati

Endişelerini anlamalıyız.

Diş hekimleri, hastaların endişelerini anlamalı ve nasıl üstesinden gelineceği konusunda hastaya yardımcı olmalıdır.

Genel Bilgiler: Estetik diş hekimliği tedavisi görme niyetinde olan hastalar, tedavi sonuçları konusunda yaygın bir şekilde endişe edebilmektedirler.

İncelenen Makale: Weiner AA, Stark PC, et al. Fears and Concerns of Individuals Contemplating Esthetic Restorative Dentistry. Comp Cont Educ Dent 2010; 31 (July/August): 446-454.

Amaç: Estetik dental tedavi arayışında olan hastalar için tedaviye ilişkin bazı spesifik durumları saptamak. Katılımcılar/Metotlar: Araştırmacılar Tufts University School of Dental Medicine okuluna ait dental klinikten, uygun 62 kişilik bir deney grubu oluşturdular.(Ortalama yaş 40 ve genellikle erkek dağılıma sahip olacak şekilde.) Hastaların çeşitli dental prosedürlere ilişkin tedavi planlamaları gerçekleştirildi, hepsi alt ve üst ön diş grubunu kapsayan estetik açıdan değerlendirildi. %47’si kaplamalar için, %29’u kronlar ve diş köprüleri için, %11’i implantlar için ve %8’i protezler için… 24 maddeden oluşan ve kaygılar, endişeler ve korkularla ilgili bazı olası faktörler ile başa çıkma konusunda önerebilecekleri tedavi planlarını paylaştıkları bir yazılı bir form, her hasta tarafından dolduruldu. Ayrıca araştırmacılar bu forma, kasıtlı olarak frezin sesi, iğne korkusu gibi yaygın olan bazı dental endişelere ilişkin soruları dâhil etmediler. Hastalar bu sorulara 0 ila 5 arasındaki değerlerde cevaplar verdiler (0-endişe duymama, 1-biraz endişe duyma, 2-orta derecede endişe duyma, 3-belirgin şekilde endişe duyma, 4-şiddetle endişe duyma, 5-tamamen sakınma).

Sonuç: Hastaların yaklaşık olarak %60’ı 3 soruya “belirgin şekilde endişe duyduklarını ya da daha ileri derecede endişe duyduklarını” belirttiler. “Tedavi sonuçlarının ne olduğunu düşündüğümde sonucun beni mutlu edeceğini düşünüyorum”, “Tedavi sonucunun yanlış ya da doğal görünmemesinden endişe ediyorum”, “Eğer sonuç beklediğim gibi olmazsa diş hekiminin beni yeniden tedavi etmeyeceğinden çekiniyorum” yanıtları da vardı. Altmış beş hasta da benzer şekilde maliyet ile ilgili ileri derecede endişe ettiklerini ifade ettiler. Kadınlar (%78), erkeklere oranla (%36) tedavi sonuçlarının yanlış ya da doğal olmayacağı ile daha çok ilgilendiler.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırma, tedavi planlamaları yapılmış estetik diş hekimliği prosedürlerinde bir şekilde hastaların ağzını arayarak onları keşfetmeye çalışmıştır. Sonuçlar gerçekten de zahmete değerdir çünkü estetik diş hekimliği hastalarının büyük bir kısmının, estetik tedavi sonuçlarına ilişkin ciddi kaygılar yaşadığı görülmektedir. Ancak belki de, araştırmanın yapılmış olduğu dental okul çevresi de bu derece ileri seviyelerde endişeler ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir fakat öyle şüphelenmekteyim ki bizim de kendi özel hastalarımız estetik tedavi sonuçlarına ilişkin aynı endişeleri yaşamaktadır. İfade edildiği ya da edilmediği sürece estetik tedavi sonuçlarına ilişkin hastaların endişelerinin farkında olmaları ve tedavi planlaması aşamasında hasta ile konuşmak ve onun endişelerini azaltmayı denemek, diş hekimi için oldukça yararlı olacaktır. Hastanın ya da diş hekiminin estetik tedaviye bir an önce başlaması daha sonradan estetik tedavi sonuçlarına ilişkin ciddi endişelerin doğabilmesine neden olabilmektedir. Medikal komplikasyonların önüne geçmek ancak iyi bir sağlık geçmişine sahip olunmasını gerektirebilmekte ve yine iyi bir psikolojik ve duygusal geçmiş de dental estetik tedavilerin yaratabileceği komplikasyonların önüne geçilmesini sağlayabilmektedir.

Araştırmacı: Charles B, Hermesch, DMD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.