Restorasyon Sızıntısı

Beyazlatmanın etkisi ...

Genel Bilgiler: Restorasyon öncesi beyazlatma işlemleri, bazı adeziflere ilişkin mikro sızıntılar üzerinde ters bir etkiye sahip olabilmektedir.

İncelenen Makale: Yazıcı AR, Keleş A, et al. Effect of Prorestorative Home-Bleaching on Microleakage of Self-Etch Adhesives. J Esthet Restor Dent 2010; 22 (3): 186-192.

Amaç: Asit ile aşındırılmış ve aşındırılıp durulanmış adezifler ile bağlanmış kompozit reçine restorasyonlarına ilişkin mikro sızıntıların, restorasyon öncesi kişisel beyazlatmadan nasıl etkilendiklerini değerlendirmek.

Materyaller/Metotlar: Bu araştırmada, ortodontik amaçlar sebebiyle çekilmiş olan 50 adet küçük azıdişi kullanıldı. Her bir dişin dudaklara bakan yüzeyleri %10’luk karbamit peroksit beyazlatma jeli (Opalescence PF) ile birbirini izleyen 14 gün boyunca günde 6 saat süresince tedavi edildi. Dile bakan yüzeylere herhangi bir jel uygulanmadı. Beyazlatma seansları arasında ve 14 günlük beyazlatma sonrasında dişler yapay tükürük içerisinde muhafaza edildi. Her bir dişin yanağa ve dile ilişkin yüzeyleri için Sınıf 5 preparasyonları hazırlandı. Tüm marjinler, diş minesi içerisindeydi. Bunlar Single Bond, Scotchbond SE, One Coat Bond, Adper Easy Bond ya da G-Bond ve Z250 kompozitin tek inkrementi kullanılarak restore edildi. Single Bond bir aşındırılıp durulanmış adezif, Scotchbond SE ve One Coat iki aşamalı kendiliğinden aşındırılmış adezifler ve Easy Bond ile G-Bond da tümü bir arada kendiliğinden aşındırılmış adezifler olarak bilinmektedirler. Restore edilmiş numuneler 1000 defa ısı döngüsüne tabi tutuldu ve sonrasında bazik fuksin boyarmaddeye batırıldı. Parçalara ayrıldıktan sonra da 40 kat büyütülerek 0 ile 4 arasında değerlendirilen bir skalada marjinal sızıntılar incelendi. Sonuçlar: Single Bond diğerlerinin arasında en yüksek mikro sızıntı değerine sahipti. Tüm adezifler için mikro sızıntıların, beyazlatılmış yüzeylerde, beyazlatılmamış yüzeylerden daha yüksek değerlere sahip olma eğiliminde olmasına rağmen yalnızca Single Bond ve Easy Bond için istatistiksel olarak bazı ciddi farklılıklara rastlandı.

Sonuç: Restorasyon öncesi beyazlatma işlemleri, bazı adeziflere ilişkin mikro sızıntılar üzerinde ters bir etkiye sahip olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Reçine materyallerinin hem dentine hem de diş minesine yapışmalarında beyazlatma prosedürlerinin bu tutunma kuvvetini azalttıkları iyice anlaşılmış bir gerçektir. Bu, müteakip restorasyonlardaki mikro sızıntılara katkıda bulunabilir ancak normal bağ kuvvetleri genel anlamda beyazlatmadan sonra iki hafta beklenilerek elde edilebilir. Bu araştırma, 2 haftalık ertelemeyi içermektedir ancak yine de beyazlatma sonrası artan sızıntıyı raporlamaktadır. Ancak bu sonuçlara 2 sebepten ötürü kuşkuyla yaklaşmaktayım. Bunların ilki, aşındırılıp durulanmış bir sistem olan Single Bond’da en fazla sızıntının meydana gelmiş olması ki bu da mantıksal olarak pek kabul edilebilir gözükmemektedir. Ayrıca dişlerin dile bakan yüzeyleri kontrol olarak kullanılmıştır ki bu pek de uygun olmayabilir, çünkü beyazlatıcı, yanağa bakan yüzeylere uygulandığı anda peroksit, dişin tamamına çok kolay bir şekilde dağılmaktadır.

Araştırmacı: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS EMail: ruyay@hacettepe.edu.tr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.