Reçine Sementi ve Renk Sorunu

Estetiği nasıl etkiler?

Genel Bilgiler: Reçine sementi tabakası, kaplama rengi üzerinde ciddi bir etki yaratabilmek için oldukça incedir.

İncelenen Makale: Dozic A, Tsagkari M, et al. Color Management of Porcelain Veneers: Influence of Dentin and Resin Cement Colors. Quintessence Int 2010; 41 (7): 567-573.

Geçmiş Deneyimler: Porselen kaplamalar minimal olarak komşu dokulara doğru yayılma gösteren hazırlıkları gerektirmekte ve üstün estetik sonuçlar elde etmek adına biyo-uyumluluk ve yarı şeffaflık gibi özellikle sunmaktadır. Ancak yine de ince kaplamalarda dişin normal rengini kaybetmesi gibi durumlarda maskeleme gerekebilmektedir. Buna bağlı olarak tatmin edici estetik sonuçlar elde etmede kullanılan reçine sementinin çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Maalesef, kaplamanın nihai rengine ilişkin doğal dentin rengi ile reçine sementinin renk tonu arasındaki etkileşim ile ilgili herhangi bir genel tavsiye bulunmamaktadır. Amaç: Porselen kaplamaların nihai renklerinin eşleştirilmesinde doğal dentin renginin ve farklı reçine sementlerinin renk tonlarının yarattıkları etkileri değerlendirmek.

Metotlar: Bir dentin materyali (Doğal Materyal Kit, Ivoclar Vivadent), kaplama modelinin hazırlanması için kullanıldı. Yaklaşık olarak 0,6 mm değerinde yüze ilişkin yüzey kaldırıldı. Daha sonra bu model 9 renk tonunda yeniden üretildi ve sonrasında parlatıldı. Sement boşluklarının hepsinin üniform dağılmaları için 30 µm değerinde ara parça yerleştirildi. Standart kalınlıklarda (0,6 mm ± 0,2 mm) seramik kaplamalar oluşturmak amacıyla yüksek sıcaklıkta enjeksiyon kalıplama tekniği kullanıldı. Standardize edilmiş ton, A1 tonuydu. Kaplamaların nihai renkleri ile eşleştirmek üzere yedi farklı tonda adezif reçine, reçine sementinin bu kaplamalar üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla kullanıldı. Bu kalıplar üzerinde bir spektrometre ile renk ölçümleri gerçekleştirildi ve sonrasında dolgulandırılmış kaplamalar mediyan değerlerini belirlemek üzere yine bu prosedüre tabi tutuldu. Farklı renklendirilerek simüle edilmiş dentin ile her bir reçine sementi kombinasyonu için yedi adet kaplama yapıştırıldı. Adezif reçine, Variolink (Ivoclar Vivadent) idi. Sonuçlar: Her bir kalıptaki L*a*b değerleri hemen hemen aynıydı. Bu ortaya koydu ki, reçine sementinin renk tonu, kaplamanın nihai sonucu üzerinde diğerlerine nazaran daha düşük bir etkiye sahipti. Buna karşılık, kalıbın renk tonunun nihai renk eşleşmesi üzerinde ciddi bir etkisinin olduğu görüldü. Hedef renk tonu kalıp/sement kombinasyonlarının hiçbirisi ile elde edilemedi. Daha koyu olan kalıp tonlarının daha yüksek uyuşmazlık derecelerine sahip olduğu görüldü. Sement kalınlığı sınırlandırıldığında (30 µm) aynı zamanda etkisinin de ciddi ölçüde sınırlandığı ortaya kondu.

Sonuç: Farklı tonlarda reçinelerden yararlanıldığı halde porselen kaplamaların altında yatan diş rengini tam istenen ölçüde maskeleyemediği görüldü. Saydam olmayan porselenlerin kullanımı, istenen sonucu elde etmede daha efektif olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmada yapay bir dentin kullanmıştır ve bu nedenle simüle edilen dentinin kaplamadan geçen ışığı ne derecede geçirdiğini ya da yansıttığını anlamak oldukça zordur. Ayrıca araştırmanın giriş kısmında, dentinin diş minesine karşı bağlandığı kastedilmektedir ancak buna rağmen komşu dokulara doğru yayılma göstermeyi minimalize etme hazırlıklarından bahsetmektedir. Bütün bunlara rağmen makale bizleri, reçinenin ince tabakalarının nihai renk tonunun etkisi üzerinde başlıca bir etki teşkil ettiği konusunda uyarmaktadır.

Araştırmacı: Thomas G. Berry, DDS, MA EMail: info@aboushelib.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.