Çene Hareketi

Genç bireylerdeki durum

Genel Bilgiler: Sağlıklı bayanlardan oluşan grupta vakaların büyük çoğunluğunda üst çene hareketinin kinematik ekseni kondilin (yuvarlak eklem çıkıntısı; özellikle mandibulanın oksipital kemik ile yaptığı eklemin mandibuladaki çıkıntısı) dışında gerçekleşmiştir.

İncelenen Makale: Tokiwa H, Nakazawa F, et al. Anatomical Location of Various Condylar Points for Jaw Movement Analysis in Japanese Women. J Oral Rehabil 2010; 37 (April): 235-241. Geçmiş Deneyimler: TMJ hareketinin kinematiği, şakak kemiği ve alt çenenin ilişkisindeki bozuklukların (TMD) tanısında ve yönetiminde oldukça önemli olmasıyla birlikte oklüzyon, hem sinir hem de kaslara ilişkin sistemler ve TMJ arasındaki problemlerde de yardımcı olabilmektedir. Bazı yaygın referans noktaları ise şu şekildedir; hinge ekseni (HP) -faaliyet halindeki mandibulanın gösterdiği geriye doğru hareket ile aldığı pozisyona ilişkin rotasyon ekseni; kinematik eksen (KP) –sajital düzlem içerisinde kenar hareketi; ve yanal kondiler uç (RP) –kondilin lateral ucu üzerinde cildin el ile muayene edilmesi sonrasında bulunan anatomik nokta. Mevcut çene izleme sistemleri, 6 serbestlik derecesi ile mandibular hareketin izlenmesinde bu noktaların hesaplanmasını sağlamaktadır. Hedef: Yanal bir sefalometrik film üzerinde HP, KP ve RP‘ nin anatomik lokasyonlarını belirlemek. Dizayn: Gözlemsel. Katılımcılar: Asimetriye sahip olmayan, TMD semptomları ya da işaretleri göstermeyen ve Sınıf I oklüzyonuna sahip 18 Japon bayan (19–25 yaşları arasında).

Metot: Çene hareketleri optoelektronik (optik ve elektronik komponentleri bulunan) çene-izleme sistemi ile çene hareketleri izlendi (Gnathohexagraph®). Kulak yakınındaki kafatası noktası, infraorbital ve RP bir boya çubuğu ile işaretlendi ve bu pozisyon LED ile kaydedildi. Kulak yakınındaki kafatası noktası, infraorbital ve RP üzerine küçük işaretler konulduktan sonra yanal sefalogramlar alındı. Frankfort yatayının X ekseni kabul edilmesiyle birlikte Gnathohexagraph da elde edilen datalar yanal sefalogram üzerinde süperpoze edildi ve HP, KP ve RP ye ilişkin pozisyonlar kaydedildi.

Sonuçlar: HP, RP ve KP’nin bir şekilde farklı yerlerde konumlandığı görüldü ve bunların büyük kısmında KP’nin kondilin dışında konumlandığı saptandı.

Sonuç: Kondil içerisinde merkezlendirilmiş bir rotasyonel eksen noktasının kullanılmasıyla yapay çene modellerini çene hareketlerini sağlayacak şekilde bir arada tutmaya yarayan özel bir aparat üzerinde hareketlerin simüle edilmesi, sağlıklı çenelerde bile gözlemlenen kompleks hareketler sebebiyle istenmeden yapılan hatalar ortaya çıkarabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Burada elde edilen sonuçların önemine bakıldığında, kondilin hareketinin oldukça kompleks olduğu ve hareketin tek bir noktada ya da eksende olduğunu göstermeye çalışmak, belki de biraz basitleştirme olabilmektedir ki bu, gerçek çene hareketini sergileyememektedir. Mandibular harekette birçok simülasyonda rotasyonel bir eksenin saptanmasında kondili yerleştirmek üzere bir sefalogram kullanılmaktadır, ancak bu araştırmada ilave bir bulgu bulunmaktadır ki birçok örnekte gerçek kinematik eksen genellikle kondilin dışında yer almakta, bu da birtakım hatalar oluşmasına sebebiyet verebilmektedir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS EMail: tokiwa-h@tsurumi-u.ac.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.