Yüzey Olukları

Kesici dişlerde

Genel Bilgiler: Dikey olukların, üst çene kesici dişlerin labial yüzeylerinde, yatay oluklara oranla daha fazla bulunma olasılığı vardır.

İncelenen Makale: Zhang R, Wu Y, et al. A Study of Labial Groove Textures of Upper Central Incisors by Shadow Moire Techonolgy. J Oral Rehabil 2010;37 (July): 501-508. Hedef: Üst çene kesici dişlerinde, dudaklara ilişkin yüzeylerin morfolojisini ve oluşum özelliklerini incelemek.

Katılımcılar/Metot: Araştırmacılar, 79 öğrenciden (yaş aralığı: 19–24) oluşan uygun bir deney grubu oluşturdular ve bu kişilerin dişlerinin polivinil siloksan izlenimlerini aldılar. Bu izlenimler sonrasında taş modeller yapıldı. Bir fotoğraf makinesi ve Moire teknolojisi kullanılarak üst çene kesici dişlerinin dudağa ilişkin yüzeyleri görüntülendi ve 3-boyutlu dijital görüntüler elde edilmesi sağlandı. Bu görüntüler 16 kat büyütüldü ve labial mine tabakası üzerinde ölçülen değerler doğrultusunda dikey ve yatay oluklar (konkaviteler) yapıldı.

Sonuçlar: Kesici dişler üzerinde dikey olukların bulunmasının oranı %94 olarak ölçüldü; yine bu kesici dişlerin %31’inde 1 dikey oluk, %35’inde 2 dikey oluk, %11’inde 3 adet dikey oluk bulunmaktaydı. Dikey olukların ortalama uzunluk, genişlik ve derinlikleri sırasıyla 6,24, 2,87 ve 0,05 mm olarak ölçüldü ve istatistiksel olarak bu faktörlerde sağ ve sol kesici dişler arasında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Dikey olukların genişliğinin, dişetlerinden, kesici diş kenarına doğru arttığı görüldü. Olukların derinliği, dişetinden kesici dişe doğru herhangi bir değişiklik göstermedi ve birkaç oluğun bir arada bulunduğu durumlarda, derinlik yine farklılık göstermedi. Kesici dişler üzerinde %77 oranında da yatay oluklar bulunmaktaydı. Bu yatay olukların ciddi kısmı servikal alan içerisinde (servikal kenardan 0,2 ve 0,5 mm) ve labial yüzeyin ortasında yer almaktaydı. Yatay olukların ortalama uzunluk, genişlik ve derinlik sonuçları sırasıyla, 4,85, 1,50 ve 0,02 mm olarak ölçüldü ve yine bu faktörler içerisinde sağ ve sol kesici diş arasında herhangi bir istatistiksel farklılığa rastlanmadı. Yatay olukların genişlikleri servikal bölgeden kesici diş bölgesine doğru artmaktaydı.

Araştırmacının Yorumları: Estetik diş hekimleri genel morfoloji ve kesici dişlerin boyutları gibi konularda oldukça bilgi sahibidirler. Bu, kesici dişlerin dudağa ilişkin yüzeylerindeki mine tabakasının hassas dokusunun rakamlarla ifade edilebileceğini gördüğüm ilk araştırma oldu. Burada rapor edilen değerler, diş hekimleri için kesici dişlerin porselen labial kaplamaların, seramik restorasyonların ve kompozit reçine restorasyonlarının doğal görünümlerini maksimize etmek adına oldukça yararlı olabilir. Bu rakamlar ayrıca, bizlerin dental laboratuar siparişleri ve yine burada laboratuarlarda çalışan teknisyenler için yardımcı veriler olabilir. Bu araştırmada öne çıkan anahtar bulgulardan birinin sağ ve sol kesici dişler arasında diş minesi yüzeyindeki olukların mükemmele yakın simetri göstermesi olduğu söylenebilir. Diğer bir anahtar bulgu da, dikey olukların yatay oluklara oranla daha uzun, daha geniş ve daha derin olduğu ve daha fazla fark edilebilir olduğudur. Ancak unutulmamalıdır ki bu araştırma Çin’de genç yetişkinler arasında gerçekleştirilmiştir ve bu nedenle farklı yaş gruplarında ve ırklarda elde edilen verilerin genelleştirilmesi bir şekilde sınırlandırılabilir. Diş sürmesinin öncesi ve sonrasında, diş minesinin yüzey dokusu, yaşı, genetik gelişimi ve çevresel koşulları yansıtmaktadır.

Araştırmacı: Charles B. Hermesch, DMD EMail: yhang6812@scu.edu.cn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.