Seramik Çeşitlilik

Seçmesi zor!

Çok çeşitli seramik sistemlerin varlığı, dolgu maddesinin ve bağlayıcı maddelerin seçiminde komplikasyonlar oluşturabilmektedir Genel Bilgiler: Kullanılan seramik materyal, gerekli dolgu maddesinin ne olduğunu açıkça söylemektedir.

İncelenen Makale: Powers JM, Farah JW. Ceramic Adhesives: Cementing vs Bonding. Inside Dent 2010; 6 (May): 70-72. Geçmiş Deneyimler: Zirkonya tabanlı ve lityum-disilikat (molekülde iki silikon atomu bulunduran silikat bileşiği) da dâhil olmak üzere birçok seramik sistemlere giriş ile restorasyonda sement mi yoksa bağlama mı konusuna ilişkin potansiyel karışıklıklar geride bırakılmıştır.

Amaç: Seramik adezifleri öne çıkararak seramik restorasyonlarda sementleme ve bağlama ile ilgili tavsiyeler sunmak.

Sonuçlar: Seramik restorasyonlar şu sınıflara ayrılmaktadırlar: Feldispatik porselen Lösit-güçlendirilmiş ve lityum disilikat seramikler Zirkonya (zirkonyum dioksit ya da zirkonyum oksit). Bu restorasyonlardan bazıları HF jel ile bağlamadan önce, yüzeyleri aşındırma işlemine tabi tutulur. Ancak alüminyum oksit ve zirkonya seramikler, silika tabanlı olmamaları sebebiyle aşındırma işlemine tabi tutulamamaktadırlar. Özel seramik primerlere bu maddelerin bağlanması için ihtiyaç duyulmaktadır. Seçilen seramik materyalin özellikleri doğrultusunda sement ve bağlama sistemlerinden hangisinin gerekli olduğuna karar verilmelidir. Feldispatik porselen ve lösit-güçlendirilmiş seramik reçine sementi, diş minesi/dentin yapıştırıcı maddesi ve seramik primer ile bağlanmalıdır. Bunlara benzer, sayısız materyal/bağlayıcı madde bulunmaktadır. Lityum disilikat seramikler reçine ile bağlanmalı ya da kendiliğinden adezif reçine sementi ile yapıştırılmalıdır. Kendiliğinden adezif sement ile yapıştırılmış çeşitli tiplerde seramik restorasyonları değerlendiren 6 yıllık bir araştırmada (RelyX Unicem Kendiliğinden Adezif Evrensel Reçine Sementi) yalnızca %2,6’sında bağların koptuğu rapor edilmiştir. Zirkonya restorasyonlar iyi bir şekilde yerinde tutulması ile cam iyonomer, reçine-modifiyeli cam iyonomer ve karboksilat sementler ya da kendiliğinden adezif reçine sementler ile oldukça başarılı bir şekilde yapıştırılabilir. Birleştirmede kendiliğinden adezif reçine sementi ile seramik primerin kullanılması, zirkonya substratının bağ gücünü arttırdığı bilinmektedir. Eğer zirkonya restorasyonu iyi bir tutulum göstermiyorsa, adezif reçine sementi, diş minesi/dentin yapıştırıcı maddesi ya da zirkonya primeri ile bağlamalıdır. Oyulan yüzeye kumlama işlemi gerçekleştirilmesi bağ kuvvetini arttırmaktadır. Zirkonyanın oyuk yüzeyi 50 µm de 20 psi alüminyum dioksit ile ışıkla proses edilmelidir ve sonrasında yapıştırma ve bağlama işleminden evvel ultrasonik olarak temizlenmelidir. Bu makale, reçine sementlerinin ve seramik primerlerin kullanımına ilişkin birkaç klinik öneri sunmaktadır. Eğer reçine sementinin soğuk hava tedavisi gerekiyorsa, ilk olarak sement, kullanımdan önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Diş yüzeyleri, hafiften nemli olmalıdır. Silika tabanlı seramikler için silan primer ile birlikte tamamen aşındırma ya da kendiliğinden aşındırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Işıkla tedavi edilmiş reçine sementi, kaplamalar altında daha iyi renk stabilitesi sağlamaktadır. Yarı saydam reçine sementi çevre ışığa karşı daha hassas olabilmektedir. Asidik monomerler de dâhil olmak üzere kendiliğinden adezif ya da adezif reçine sementleri seramik primerler gerektirmemektedir.

Sonuç: Seramik bir restorasyonu bağlama ya da yapıştırma işleminde kullanılan materyal ve bu materyalin modu, restorasyon için kullanılan seramik materyale özgü olmalıdır.

Araştırmacının Yorumları: Eğer seramik materyallerin ciddi sayıdaki kısmının günümüzde tercih edildiğine bakılırsa, tüm restorasyonlar için yalnızca bir ya da iki yapıştırma materyalinin mevcut olduğu günler oldukça geride kaldı. Maksimum tutulum ve yapıştırma sonrası minimum sızıntı hedefleniyorsa, yapıştırma ve bağlama maddesi, kullanılan spesifik materyale göre dizayn edilmelidir.

Araştırmacı: Thomas G. Berry, DDS, MA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.