Kısıtlanmış kalsiyumun maxillofasiyal büyümeye etkileri

Erken büyüme ve gelişme sırasında meydana gelen kalsiyum eksikliği, alt çene kemiğindeki dikey kemik boyunda belirgin bir azalma ile sonuçlanır.

 

 

3 grup arasında ağırlık olarak fark yoktu. Fakat, kemiğin mineral içeriği ölçülürken; yazarlar, alt çene alveolar kemiklerinde, kemiğin mineral içeriğinde belirgin bir biçimde azalma olduğunu gösteren farklılıklar buldular.

Kraniofasiyal gelişme sırasında uygulanan düşük kalsiyum diyetinin, alt çene alveolar kemiğinin dikey büyümesine belirgin etkileri olduğu bulundu . Kemik gelişiminde azalmanın az da olsa mandibula da anteroposterior yönde de etkili olduğu bulunmuştur.

Makale Künyesi:

Adı: Kalsiyum eksikliğinin kemik ve maxillofasial büyümeye etkileri, kemiğin mineral içeriği ve sefalometri.

Yazar: Watanabe K, Imamura H.

Kaynak: Angle Ortod. Dergisi, Mart 2008, Sayı: 78, sayfa: 445 – 452

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.