Osteoporoz Etkisi

İmplantların sürekliliğini etkiliyor mu?

Özet Bilgi: Osteoporoz teşhisi konmuş hastalar, osteoporozu olmayan hastalara kıyasla daha fazla implant başarısızlığı yaşama riskine sahip değildir.

İNCELENEN MAKALE: Holahan C, Koka S, et al. Effect of Osteoporotic Status on the Survival of Titanium Dental Implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23 (September) 905-910.

Geçmiş Deneyimler: Diş implantları, yetişkinlerde, eksik dişlerin yenilenmesi için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak implant gereksinimi olan bu yaşlı kişilerin bazıları osteopeni veya osteoporoz teşhisi konmuş bayanlardır. Bu tıbbi problemlerin her ikisi de düşük kemik minerali yoğunluğuna (BMD) yol açmaktadır. Alveol içine yerleştirilen diş implantlarının başarısı üzerinde bu teşhisin nasıl bir etkisi olacaktır? Amaç: Menopoz sonrası dönemdeki bayanlarda osteoporotik durumun diş implantlarının dayanımı üzerindeki etkisini belirlemek. Proje/Katılımcılar: 1 Ekim, 1983 ve 31 Aralık, 2004 arasında Mayo Kliniğinde diş implantı yerleştirilen ve 50 yaşın üzerinde olan bütün bayanların kayıtları geçmişe dönük olarak incelendi.

Metot: İmplant yerleştirilmesinden sonraki 3 yıl içinde mümkün olan en fazla sayıda bayanın BMD değerlerini toplayabilmek için tıbbi çizelgeler incelendi. Yazarlar, implant yerleşiminden sonraki belirlenen zaman aralığı içinde BMD değerine sahip, menopoz sonrası dönemde olan 192 tane bayan örneği buldu. Bu 192 kişiden 37’sinde implant başarısızlığa uğramıştı. Bu bayanların %49’u için osteoporoz teşhisi konmamıştı, %29’u için osteopeni ve %21’i içinse osteoporoz teşhisi yapılmıştı. Sonuçlar: Osteopeni grubunda 10 tane, osteoporoz grubunda 10 tane ve osteoporoz teşhisi olmayan grupta da 17 tane implant başarısızlığı olduğu görüldü. Yazarlar bu gruplar arasında istatistiksel bir karşılaştırma yaptığında, BMD ve implant dayanımı arasında önemli bir ilişki olmadığı görülmüştür. Sonuç: Osteoporoz veya osteopeni teşhisi konmuş hastaların, bu problemlerin teşhis edilmediği hastalara kıyasla daha fazla implant başarısızlığı yaşama riski taşımadığı ortaya konmuştur.

İNCELEYEN: Vincent G. Kokich, DDS,MSD YAZIŞMA ADRESİ: 200 First St SW, Rochester, MN 55905 (Dr Sreenivas Koka). PROD 22-2 (9) December 30,2008 ©2008, Oakstone Medical Publishing

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.