Miyofasyal Ağrıda Akupunktur Tedavisi

TMD Miyofasyal Ağrının Azaltılmasında Akupunktur Tedavisi Etkili Olmaktadır

Genel Bilgiler: Kronik TMD gösteren bir grup öznede akupunktur miyofasyal ağrılarda (kas şeritlerindeki ağrılar) ciddi bir azalma sağlamıştır.

İncelenen Makale: Shen YF, Younger J, et al. Randomized Clinical Trial of Acupuncture for Myofascial Pain of the Jaw Muscles. J Orofac Pain 2009; 23 (October): 353-359. Geçmiş Deneyimler: Temporomandibular eklem bozukluklarında miyofasyal ağrılar, çok yaygın bir belirti olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok hastada, bu problem çenenin kenetlenmesinde ya da dişlerin gıcırdatılmasında daha da ciddileşmektedir. Yaygın bir tedavi olarak oklüzal bir sabitleyicinin kullanılması önerilebilir ancak bazı bireyler üzerinde bu sabitleyiciler etkili olamamaktadır. Peki ya başka seçenekler bulunmakta mıdır? Akupunktur, bir tedavi yöntemi olarak öne sürülebilir mi? Amaç: Çene kaslarındaki miyofasyal ağrılar ile ilişkili semptomları tedavi etmede akupunkturun etkinliğini değerlendirmek. Dizayn/Katılımcılar: Bu deneme, geçmişe yönelik, rastsal olarak gerçekleştirilmiş ve kronik miyofasyal ağrıya sahip 28 özne üzerinde gerçekleştirildi. Vakalar, yapılan değerlendirmelerin ardından, rastsal olarak iki gruba ayrıldı. Bir grup gerçek akupunktur tedavisi alırken, diğer gruba akupunktur prosedürü aldıkları söylenerek gerçek bir prosedür uygulanmadı. Akupunkturdan evvel hastalardan, çenelerini 2 dakika boyunca durmadan kenetlemeleri istendi ve miyofasyal ağrılarını derecelendirmek için sanal bir skala belirlendi. Bunu takiben, bir grup, gerçek bir akupunktur tedavisi alırken diğer gruba akupunktur tedavisi aldıkları süsü verildi. Son olarak da akupunktur prosedürleri boyunca hissedilen ağrı değerlerini oranlamak amacıyla ikinci bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelerden alınan yanıtlar, iki grup arasında karşılaştırıldı. Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına göre gerçek bir akupunktur tedavisi alan hastaların ağrı düzeylerinde, akupunktur tedavisi almayan hastaların aksine çok ciddi bir azalma olduğu görüldü. Akupunktur tedavisi aldıkları süsü verilen hastalarda ağrılarda herhangi bir azalma olmadığı da saptandı. Sonuçlar: Kronik TMD gösteren bir grup öznede akupunktur miyofasyal ağrılarda ciddi bir azalma sağlamıştır. Araştırmacının Yorumları: Miyofasyal ağrıların tedavi edilmesinde akupunkturun yararlarının olduğunun farkında değildim. Benim, kas ağrılarına sahip bu vakalar için tipik tedavi yöntemim, onlara oklüzal splint tavsiye etmek ve ağırlıklı olarak gece boyunca takmalarını söylemek olmuştur. Birçok diş hekimi, kullanacak insanların çoğunda bu splintlerin işe yarayacağının bilincindedir. Ancak yine de bazı belirli vakalar bulunmaktadır ki splinte kesinlikle müsamaha gösterememesi nedeniyle başarı yakalanamamaktadır. Bu araştırmada görüldüğü üzere en azından kısa vadede olmak üzere bu vakalara akupunktur tedavisi uygulanabilir. Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, MSD EMail: yoshi.shen.ucsf@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.