Tedavi Sonrası Oklüzal Değişimler

Yetişkinlerde ve ergenlerde tedavi sonrası oklüzal değişimlerin karşılaştırılması

Genel Bilgiler: Yetişkinler ile karşılaştırıldığında ergenler daha ciddi ölçüde alt çene kesici dişlerinde retensiyon sonrası bozukluk göstermektedirler.

İncelenen Makale: Park H, Boley JC, et al. Age-Related Long-Term Posttreatment Occlusal and Arch Changes. Angle Orthod 2010; 80 (March): 247-253. Geçmiş Deneyimler: Hastaların sabitleyicilerini ne kadar süre takmaları gerektiği, ortodontistlerin yaygın olarak karşılaştıkları bir sorudur. Ben, hastalarımdan sabitleyicilerini uzun vadede geceleri takmayı sürdürmelerini rica etmekteyim. Bunun sebebi de değişimlerin zamanla meydana gelmesidir. Ancak bu değişimler, tedavi edilen hastanın yaşına bağlı mıdır? Peki, aynı tip bir ortodontik tedavi gören bir yetişkin ile bir çocuğun tedavilerinin sonunda sabitleyicilerinin çıkarılmasının ardından herhangi birinin oklüzyonlarında ya da dişlerinin sıralanmasında daha büyük ya da daha küçük retensiyon sonrası değişimler göstermelerini beklemek mümkün olabilir mi? Amaç: Bu araştırmanın amacı, yetişkinler ile ergenlerin retensiyon sonrası ark ve oklüzal değişimlerini karşılaştırmaktı. Dizayn/Katılımcılar: Geçmişe yönelik bu araştırmada, iki özel ortodonti merkezinden rastsal olarak seçilen ergen ve yetişkin vakalar değerlendirildi. Örnekler 51 ergen ve 45 yetişkin olmak üzere 96 vakayı kapsadı. Metotlar: Hastaların birçoğu dişleri çekilerek tedavi edilmişler, yalnızca birkaçına böyle bir prosedür uygulanmamıştı. Ergen vakaların ortalama yaşı 14, yetişkin vakaların ise 21 idi. Tüm vakalar, tedavinin ardından 3 yıl boyunca sabitleyici kullanmış ve daha sonrasında ortalama olarak ek 6 yıl boyunca değişimleri saptamak amacıyla takip edilmişlerdi. Dental veriler ortodontiden evvel, tedavinin sonunda ve retensiyon sonrası periyotta ölçülmüştü. Yazarlar, kesici dişlerdeki bozuklukları, overjet, overbit, köpek dişleri arasındaki genişlik, azı dişleri arasındaki genişlik, ark uzunluğu ve PAR indeksi gibi bazı farklı değişkenleri ölçüme aldılar. Araştırmanın Sonuçları: Bu araştırma, bazı yetişkinler hariç olmak üzere oklüzal değişkenlerin zamanla arttığını ortaya koydu. Başka bir deyişle, kesici dişlerdeki bozukluk, overjet, overbit ve PAR indeksinin hepsi sayısal olarak artış gösterdi. Ark uzunluğu ve köpekdişleri arasındaki genişlik, zamanla azalan değişkenlerdendi. Yazarlar, yetişkin ve ergen hastalardan elde ettikleri verileri karşılaştırdıklarında, ergen hastaların oklüzal değişkenlerde yetişkinlere nazaran sürekli daha büyük artışlar gösterdiğini ortaya koydular. Sonuç: Uzun vadede düşünüldüğünde, ergen vakalar, yetişkinler ile kıyaslandığında alt çene kesici diş bozukluklarında ve PAR indekslerinde ciddi derecede daha büyük artışlar göstermektedir. Araştırmacının Yorumları: Kişisel olarak birçok yetişkini tedavi ettim ve aslına bakarsanız bu eğilimin farkındaydım. Ancak bu araştırmayı gözden geçirirken daha az değişime sahip olan yetişkin hastaların bunu sabitleyicilerini daha düzenli bir şekilde ve daha uzun süre boyunca taktıklarına mı borçlu olduklarını merak etmekteydim. Belki de ergen hastalarda böyle değişimlerin görülmesini, daha genç bireylerin sabitleyicileri ile daha az işbirliği içinde olmalarına bağlayabiliriz.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich DDS, MSD EMail: PHBuschang@bcd.tamhsc.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.