Osa ve Tmd Arasındaki Benzerlik

Bağdaşan ağrılar mı?

Genel Bilgiler: TMD ile ilişkili yaygın ağrıların çoğunun oral aparey tedavisi için başvuran OSA hastalarında da olduğu görülmüştür.

İncelenen Makale: Cunali PA, Almeida FR, et al. Prevalence of Temporomandibular Disorders in Obstructive Sleep Apnea Patients Referred for Oral Appliance Therapy. J Orofac Pain 2009; 23 (October): 339-344. Geçmiş Deneyimler: Tıkayıcı Uyku Apnesi (OSA), bugünlerde yaygın olarak karşılaşılan bir problemdir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, uyku sırasında nefes alırken zorluk çekmekte ve bu durum, hayatlarını tehdit eden bir soruna dönüşebilmektedir. Bilindiği gibi alt çeneyi önde konumlandırmak üzere uygulanan oral aparey terapisi, yaygın bir tedavi yöntemidir. Bu vakalarda Temporomandibular Eklem Bozukluğu’ na (TMD) sahip olanlar ile OSA sebebiyle oral aparey tedavisi için başvurular arasında bağlantı kurmak mümkün müdür? Amaç: TMD ile ilişkili yaygın ağrıların çoğunun oral aparey tedavisi için başvuran OSA sendromu hastalarında da olup olmadığını değerlendirmek. Dizayn/Katılımcılar: Bu araştırma ileriye yöneyliktir ve OSA rahatsızlıkları nedeniyle oral aparey tedavisi için başvuruda bulunan 87 hastayı kapsamaktadır. Vakalar, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 46 erkek ve 41 bayan hastadan oluşmaktadır. Metotlar: Vakalar uyku süreleri boyunca solunumun bir süre durması ve belirli zaman aralıklarında solunum sayısı ve derinliğinin azalması gibi sorunlar yaşamaktaydı. Bu vakalar >5 ve <30 indeksi doğrultusunda değerlendirilmeye alındı. Buna ek olarak tüm vakalar vücut ağırlığı indeksi olarak >30 kg/m² değerini karşılamaktaydı. Daha sonra bu özneler, TMD’nin var olup olmadığına karar vermek amacıyla TMD için araştırma tanısal kriterlerine dayalı olarak incelendi. Araştırmanın Sonuçları: Bu araştırmanın sonuçlarına göre, hafif ile orta derece aralığında OSA’ya sahip 87 hastanın %52’sinin, TMD’nin bazı işaret ya da semptomlarını gösterdiklerini ortaya konmuştur. Sonuç: Makalenin yazarları, TMD ile ilişkili yaygın ağrıların çoğunun, oral aparey tedavisi için başvuran OSA hastalarında da olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırmacının Yorumları: TMD ve OSA arasındaki bu benzerliği çok ilginç bulduğumu itiraf etmeliyim. Çalışmalarımı sürdürdüğüm alanda, gece uyku esnasında nefes almayı geliştirebilmek için OSA hastalarına rutin olarak oral aparatlar yerleştiren birçok genel diş hekimi bulunmaktadır. Merak ettiğim nokta ise, klinisyenlerin bu rahatsızlığı taşıyan hastalarında, aynı zamanda TMD ya da kas ağrısı olup olmadığını inceledikleridir ki, bu araştırmada önemli ölçüde OSA vakaları içerisinde bahsedilen rahatsızlıklar saptanmıştır.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, MSD Email: pacunali@onda.com.br

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.