Hastaların Sabitleyici Tercihleri

Ortodontik tedavi sonrasında neyi seçiyorlar?

Genel Bilgiler: Daha önce ortodontik tedavi görmüş hastalar arasında gerçekleştirilen bir ankete katılanlar, konfor ve hayat kalitesini arttırdığı gerekçeleriyle genellikle bağlı sabitleyicileri, çıkarılabilir sabitleyicilere tercih etmişlerdir.

İncelenen Makale: Cerny R, Cockrell D, Lloyd D. A Survey of Patient Opinions on Fixed vs. Removable Retainers. J Clin Ortod 2009; 43 (December): 784-787. Geçmiş Deneyimler: Birçok araştırmanın, relapsın ortodontik tedavi sonrasında sıklıkla ortaya çıktığını göstermesinin ardından, uzun dönemli sabitleyiciler çok daha fazla yaygın hale geldi. Kalıcı sabitleyiciler, özellikle alt çenenin ön diş grubunda, daha sıklıkla desteklenmektedir. Bu noktada, uzun vadeli sabitleyicilere ilişkin hastaların görüşlerine bağlı olarak birkaç araştırma yapılmıştır.

Amaç: Bağlı ve çıkarılabilir sabitleyiciler üzerine hasta fikirlerini ortaya koymak. Dizayn: Anket. Katılımcılar: Majör yazar tarafından tedavi edilmiş 61 hasta. (671 hasta rastgele seçildi, bunlardan 236’sının telefon numaraları geçerliydi; 61 hasta araştırmaya katkıda bulunmak üzere razı oldu.) 41 hastaya en az bir bağlı sabitleyici bağlanmıştı, 15 hasta tedavileri boyunca Hawley sabitleyicilerini kullanmıştı; kalan hastalarda yaylı apareyler kullanılmıştı ve bu grup kontrol grubu olarak belirlendi. Metotlar: Genel ve dental sağlığı ve son olarak sabitleyicilerin konforuyla sunmuş oldukları sonuçlar ile ilgili fikirlerini saptamak amacıyla her hastaya bir anket formu verildi. Ayrıca relaps değerlerini ortaya koymak amacıyla her hasta üzerinde klinik incelemelerde bulunuldu.

Araştırmanın Sonuçları: Çıkarılabilir sabitleyicileri iyi ya da çok iyi olarak değerlendiren hastaların oranı; konfor için %54, hijyen için %69 ve hayat kalitelerine ilişkin etkileri için de %45 idi. Kalıcı sabitleyiciler için bu oranlar; konfor için %95, hijyen için %78 ve hayat kalitelerine olan etkileri için de %95 idi. Ancak yine de bu farklılıklar, istatistiksel olarak önemli değildi. Kalıcı ve çıkarılabilir sabitleyicilerin her ikisini kullanmış olan 30 hasta, %100 oranda kalıcı sabitleyiciyi ya aynı, ya da daha konforlu buldu, ayrıca %73’lük kısım da aynı ya da daha hijyenik olduğunu belirtti. Çıkarılabilir sabitleyiciler verilen hastalar, sıklıkla bunları takmayı durdurmuşlardı ve bunların %63’ünün sonuçlarında relaps gözlemlendi. Sonuç: Birçok hasta konfor, hijyen ve hayat kalitesine olan etkilerinden dolayı kalıcı sabitleyicileri tercih etti. Ayrıca hastalar kalıcı sabitleyiciler ile hijyenin korunmasını daha zor bulmadıklarını belirttiler. Bağlanmış sabitleyicilerde hastaların oral hijyeni sağlamalarının daha zor olmadığını düşünmeleri beni başlangıçta oldukça şaşırttı, ancak bu, hastaların %33’ünün her gün diş ipi kullandığı düşünüldüğünde mantıklı görünmektedir. Sonuçların genel olarak bağlı sabitleyicilerin tercih edilmesi yönünde olmasına rağmen, yine de sabit ya da çıkarılabilir sabitleyicilerin her ikisi için de güçlü bir negatif etki görünmemektedir. Sonuçta hangi tedavinin kullanılacağı, yine klinisyen ve hastanın verecekleri kararlar doğrultusunda belirlenecektir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS EMail: rcerny48@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.