Anterior Açık Kapanış Tedavisinde Yenilikçi Teknikler

Anterior Açık Kapanış Tedavisinde Yenilikçi Teknikler

Genel Bilgiler: Bu raporda anterior açık kapanışı tedavi etmek üzere üst çene oklüzal düzlemin rotasyonunu ve üst kesici dişlerin ekstrüzyonunu sağlamada geçici sabitleme araçları yerine üçüncü azıdişleri kullanılmıştır.

İncelenen Makale: Uribe F, Posada L, Nanda R. Correction of Anterior Open Bite Using Maxillary Third Molar Anchorage. J Clin Orthod 2009; 43 (December): 773-778.

Geçmiş Deneyimler: Bazı ciddi anterior açık kapanışların tedavisi, çoğunlukla zor olmakta ve klinisyenlere en azından iskeletsel sabitleme ya da cerrahi operasyonu düşündürtmektedir. Ancak, göz ardı edilebilecek bir diş, örneğin üçüncü azı dişi, iskeletsel sabitlemenin kullanılması yerine sabit bir birim olarak görülebilir.

Dizayn: Bilirkişi raporu ve vaka analizi. Vaka Raporu: 44 yaşında erkek bir hastanın, çiğnemede zorlandığı saptandı. Hasta, gülümsemede minimal kesici diş görünümüne ve 4-mm’ lik anterior açık kapanışa sahipti. Hasta, alt dişlerde hafif, üst dişlerde orta derecede çapraşıklığa sahipti. Ayrıca enine olarak kenar-kenar eğilimi göstermekteydi. Yanal sefalometrik incelemede artış göstermiş yüzün alt kısmına ilişkin yükseklik ile iskeletsel Sınıf I ilişkisi ve dik bir oklüzal boyut ortaya kondu. Hasta cerrahi ya da iskeletsel sabitleme tedavi planlarının uygulanması karşısında isteksizdi, bu nedenle anterior çapraşıklığın giderilmesi ve sağ köpekdişinde Sınıf I’ i elde etmek için sadece üst çene sağ birinci azıdişinin çekimi ile ortodontik yaklaşımda bulunuldu; 0,022” önceden ayarlanmış aparatlar bağlandı ve boşluk kapanımı gerçekleştirildi. 20 haftanın ardından, diş çekimi yapılan alan kapatıldı ve 0.017” x 0.025” paslanmaz çelik ark teli, anterior ve 2 posteriyor segment oluşturulması amacıyla yanal dişler ve köpekdişleri arasında bölümlere ayrıldı. Bir 0.017” x 0.025” beta titanyum ark teli üçüncü azıdişlerinden köpekdişlerine distal olarak dikey tüplere taşındı. Bu durum posteriyor segmentleri saat yönünde döndürdü ve maksiler kesici dişlerin ekstrüzyonunu sağladı. Vaka 0.017” x 0.025” ark teli ile sonlandırıldı ve toplamda 26 hafta sonrasında bağlar kaldırıldı. Kompozit butonlar, açık kapanışın tekrar nüksetmesini engellemek amacıyla kesici dişler üzerine yerleştirildi.

Araştırmanın Sonuçları: Üçüncü azıdişlerinin ve ekstrüzyon arklarının kullanılmasıyla, anterior açık kapanışın düzeltilmesi için oklüzal düzlemin saat yönündeki rotasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Böylece bazı vakalarda iskeletsel sabitlemenin gerekliliği savuşturulabilmektedir. Araştırmacının Yorumları: Bu vaka raporu bizlere, bilindik sabitleme tekniklerinin kullanılması ile önemli derecede ortodontik değişimlerin elde edilebildiğini hatırlatmıştır. Bu vakada cerrahi ve iskeletsel sabitleme seçenekleri hasta tarafından reddedilmiştir, hal böyle iken kusursuz bir sonuç elde edilmiştir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS EMail: nanda@uchc.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.