Bazı Palatal Genişleticilerin Negatif Etkileri

Kullanılan palatal genişleticinin spesifik özelliklerine bağlı olarak hasta tarafından hissedilen oral rahatsızlıklar arasında ciddi farklar bulunmamaktadır

İncelenen Makale: Oliviera De Felippe NL, Silveira AC, et al. Influence of Palatal Expanders on Oral Comfort, Speech, and Mastication. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137 (January): 48-53.

Geçmiş Deneyimler: Hastalarınızdan birine palatal genişletici yerleştirdiğinizde, bu hastalar başlangıç periyodunda ağrı ya da rahatsızlık beklentisi içinde olmalı mıdırlar? Eğer öyleyse, bu periyot ne kadar sürmektedir? Bu sorulara verilebilecek yanıtları anlamak, tedaviden önce hastanızı daha iyi bilgilendirmek için size yardımcı olacaktır. Amaç: Çeşitli genişletici türleriyle palatal genişletme tedavisi geçirmiş olan farklı yaş gruplarındaki hastaların rahatsızlık, konuşmada bozukluk, çiğneme zorluğu ve yutkunma bozukluğu yaşayıp yaşamadıklarını incelemek. Katılımcılar: Bu araştırma için seçilen deney grubu, farklı birçok sayıda ortodontist tarafından 4 farklı tipte palatal genişletici ile tedavi edilen 165 hastadan oluşmaktaydı. Metotlar: Son 3 ile 12 ay zaman aralığında palatal genişletici kullanmış olan hastalara birer anket dağıtıldı. Bu anketler oral rahatsızlık, konuşma ve çiğneme ile ilgili problemleri değerlendirmekteydi. 4 farklı tipteki palatal genişleticiler; Hyrax genişletici, Haas genişletici, bağlı genişletici ve quad-helix’ i içeriyordu. Araştırmanın Sonuçları: Hastaların çok büyük bir kısmı oral rahatsızlık, konuşma ve çiğnemede problemlere sahip olduklarını belirttiler. Ancak, bu semptomlar sadece 1 hafta sürmüştü. Sahip olunan problemler arasında ve kullanılan palatal genişleticinin türü arasında bir ilişki bulunmadığı ve yine bu sağlık problemlerinin yaş ve cinsiyet ile ilgili olmadığı ortaya kondu. Sonuç: Aparey dizaynına, yaşa ve cinsiyete bağlı olmaksızın palatal genişletici yerleştirilmesinin hastalar üzerinde potansiyel negatif etkileri olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bunun gerçekten de farkında olunması gereken bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Bu bilgiyi hastalarınızın, palatal genişletici yerleştirilmesinden sonra neleri bekleyip beklememeleri konusunda onları daha iyi bilgilendirmede kullanabilirsiniz. Genişleticinin türünün hissedilen rahatsızlık üzerinde bir değişiklik yaratmadığını bilmek güzel. Tercih ettiğiniz genişleticiyi yerleştirmeden evvel hastaya bazı değişik rahatsızlıklar yaşayabileceklerini ancak bunun bir haftadan daha uzun süre sürmeyeceğini söyleyebilirsiniz.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD EMail: orthonan@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.