Ortognatik Cerrahi Dudak Morfolojisini Pozitif Yönde Etkilemektedir
Sınıf 3 maloklüzyonu için ...

Genel Bilgiler: Yumuşak doku dudak morfolojisi, Sınıf III maloklüzyonunu için gerçekleştirilen ortognatik cerrahi sonrasında ciddi ölçüde iyileşmeler göstermiştir.

İncelenen Makale: Islam R, Kitahara T, et al. Lip Morphology Changes Following Orthognatic Surgery for Class III Malocclusion. Angle Orthod 2010; 80 (March): 344-353. Geçmiş Deneyimler: Ortognatik cerrahinin asıl amacı, yüze ait iskeletsel ve dental bileşenler arasındaki ilişkiyi iyileştirmeye çalışmaktır. Ayrıca, yumuşak doku estetiğini geliştirmek de hedeflenir; özellikle de dudaklarda. Peki, Sınıf III maloklüzyonun cerrahi olarak giderilmesi sırasında dudak estetiğine ne olmaktadır?

Amaç: Sınıf III maloklüzyonunun cerrahi olarak giderilmesinin ardından dudakların morfolojik değişimlerini ve gülümsemedeki iyileşmenin derecesini saptamak.

Dizayn/Katılımcılar: Bu analiz, geçmişe yönelik olarak gerçekleştirilmiş olup, Sınıf III maloklüzyonuna sahip ve alt çeneleri öne doğru çıkık 30 yetişkin kadın hastanın değerlendirilmesini kapsıyordu. Metotlar: Tüm vakalar alt çenelerinin öne doğru çıkıklığını azaltmak üzere ortodontik tedavi görmüş ve mandibular kemik ameliyatı geçirmişlerdi. Tedaviden önce her bir hastanın serbest bırakılmış dudak pozisyonlarının ve poz verdikleri gülümseme durumlarının fotoğrafları alındı. Çene cerrahisi ve ortodontik apareylerin kaldırılmasının ardından, aynı tip fotoğraflar yine çekildi. Yazarlar, bu fotoğrafları dijital olarak işaretlediler ve dudak formunda meydana gelen değişiklikleri saptadılar. Bu işaretlemeler iki boyutlu x/y koordinatlarında gerçekleştirildi. Böylece uzaklıklar tam olarak doğru verilerle ölçüldü. Bunlara ek olarak, normal oklüzyona sahip kontrol grubu da değerlendirmeye alındı. Bu kontrol grubu da dudakların serbest ve gülümseme hallerindeki pozisyon ve formunu kararlaştırmak üzere dijital ortamda incelendi. Daha sonra bu iki grup (kontrol ve cerrahi işlem gören vakalar), cerrahi işlem görmüş grupta herhangi bir değişimin meydana gelip gelmediğini saptamak ve kontrol grubuyla nasıl eşleştiklerini incelemek üzere karşılaştırıldı. Araştırmanın Sonuçları: Bu araştırma, Sınıf III tedavi öncesi grubundakilerin altv e üst dudaklarının gülümserken daha iyi olmayan bir pozisyona hareket ettiğini ve üst dudağın yukarı yönde hareketi ile ağız kenarlarının, kontrol grubundaki vakalar ile karşılaştırıldığında daha küçük olduğunu ortaya koydu. Ancak, cerrahi prosedürün ardından dudakların yumuşak doku morfolojisi, Sınıf III maloklüzyona sahip vakalarda ciddi bir gelişim gösterdi. Sonuç: Sınıf III maloklüzyonun giderilmesi için uygulanan ortognatik cerrahi, serbest ve gülümseme hallerindeki dudak morfolojisi üzerinde çok tatmin edici etkiye sahip.

Araştırmacının Yorumları: Dijital noktaların kullanılması ile her iki grubun estetik açıdan karşılaştırılması ve gülümsemelerin estetiği arasındaki farklılıkların ortaya konması, bu araştırmayı gerçekten çok ilginç hale getirmektedir. Gelecekte, buna benzer bir araştırmanın 3 boyutlu veriler ile de yapılacağını düşünüyorum.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, MSD EMail: rafiqdr_007@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.