Lingual Ortodontik Apareylerin Etkileri

Periyodontal Sağlık Üzerinde ...


Genel Bilgiler: Bu küçük çaplı klinik araştırmada, lingual ortodontik apareyler ağızdayken dişlerin dile bakan yönlerinde periyodontal sand ile incelemelerde, plakta, cep derinliğinde ve kanamada artış olduğu görülmüştür. Bakteriyel bölgelerde kaymaya rastlanmamıştır.

İncelenen Makale: Demling A, Demling C, et al. Influence of Lingual Orthodontic Therapy on Microbial Parameters and Periodontal Status in Adults. Eur J Orthod 2009; 31 (December): 638-642.

Geçmiş Deneyimler: Popüler bukkal apareyler, plağın kaldırılmasının zor oluşu ve tutulum gücünün artması sebebiyle plak oluşumunda ve çürükleri arttırmalarıyla bilinirler. Bu apareyler bazı periyodontal patojenlerin yaygınlığını arttırması ile de bağdaştırılır, örnek olarak Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) ve Porphyromonas gingivalis (Pg). Bunlarla birlikte benzer çalışmalar lingual apareyler üzerinde gerçekleştirilmemiştir.

Amaç: Sabit lingual apareylerin periyodontal statü ve mikrobik ortam üzerindeki etkilerini değerlendirmek.

Dizayn: Yanağa ilişkin yüzeylerin kontrol yüzeyi olarak kullanılmasıyla ileriye yönelik olarak gerçekleştirilen klinik deneme. Katılımcılar: Ortodonti departmanında lingual ortodontik aparey art arda yerleştirilen ve tedavi edilen 10 hasta (8 bayan, 2 erkek) araştırmaya dâhil edildi. Hastalar 23 ile 36 yaşları arasındaydı ve sistemik bir rahatsızlığa, sigara kullanma geçmişine ya da periyodontite sahip değildi (cep derinlikleri >4mm. ya da radyografik kemik kaybı).

Metotlar: Hastalar, 5 yıldan daha fazla tecrübeye sahip deneyimli klinisyenler tarafından Incognito sabit lingual apareyler ile tedavi edildi. Bağlama prosedürü, diş minesinin aşındırılması ve kompozit ışıltının ardından dolaylı olarak gerçekleştirildi. Cep probing derinliği (PPD), probing üzerindeki kanama (BOP) ve plak indeksi (PI) bağlamanın yapıldığı gün ve tedavinin 3 ay sonrasında aynı klinisyen tarafından belirlenen 6 diş üzerinde ölçüldü. Ayrıca, dişler üzerindeki oluklarda Aa ya da Pg’ nin varlığını saptamak üzere bakteri birikimleri analiz edildi.

Araştırmanın Sonuçları: Lingual yüzler için BOP %22,2 ± %19,0 dan %56,2 ± %31,6 ya, PPD 2,3mm ± 0,3mm den 2,9mm ± 0,3mm ye ve PI 0,1mm ± 0,2 den 1,2mm ± 1,1mm ye kadar artış gösterdi. Bu değişimlerin tümü istatistiksel olarak önemliydi. Aa ya da Pg düzeylerinde ciddi farklılıklar görülmedi. Sonuç: 3 aylık süre içinde periyodontal patojenlerin miktarında ciddi bir artış kaydedilmedi. Öte yandan sabit lingual apareyler plak düzeyini arttırdı ve klinik periyodontal ölçüleri daha kötüye itti.

Araştırmacının Yorumları: Tıpkı yüzeye ilişkin ortodontik apareylerin plak tutulumunu arttırması ve bazı periyodontal etkilere sahip olması gibi bilindiği üzere lingual apareyler de lingual dokular üzerinde benzer etkilere sahiptir. Periyodontal dokulardaki kısa vadeli bu değişikliklerin, uzun vadeli problemlere yol açıp açmayacağını bilmek oldukça zor olmasına rağmen, plak oluşumundaki eğilim ve doku tahrişi gibi hassas noktaların farkında olunması gerekir. Dişlerin lingual yüzeylerinin gözde canlandırılmasının zor olması sebebiyle lingual apareyleri kullanan hastalar dikkatle temizleme teknikleri konusunda bilgilendirilmeli ve periyodontal değişiklikleri izlenmelidir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, Ms EMail: Demling-Anton@mh-hannover.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.