Hangi Mini Vida Kullanılmalı?

Mini vidaların derhal bağlanması, verimliliklerinin kaybolmasına neden olmamaktadır.

İncelenen Makale: Crismani AG, Bertl MH, et al. Miniscrews in Orthodontic Treatment: Review and Analysis of Published Clinical Trials. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137 (January): 108-113.

Geçmiş Deneyimler: Geçici sabitleme araçları olarak kullanılan mini vidaların başarıları üzerinde önemli etkileri olabilen ve vida boyutundan yüklenmenin gerçekleştirileceği zamana kadar çeşitlilik gösteren birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bu mini vidaları kullanan ortodontistler için ise bu faktörleri anlamak oldukça önemlidir.

Amaç: İncelenen bu makalenin amacı mini vidaların o zamana kadar rapor edilen başarı oranlarını analiz etmek ve bu mini vidaların seçimleri ve uygulamaları konusunda bazı esaslar belirlemekti.

Metotlar: Bunu sonuçlandırmak amacıyla yazarlar, Medline (biyomedikal ve sağlık bilimleri alanlarında yayınlanan yayınların içeriklerini kapsayan veritabanı) üzerinden arama yaparak 734 adet makale belirlediler. Bazı spesifik kriterleri kullanarak, örneğin 30 mini vidadan az sayıdaki vaka raporlarını ve araştırmalarını elediler ve tüm kriterler ile eşleşen 14 adet makale belirlediler.

Araştırmanın Sonuçları: Bu 14 makalenin değerlendirmeye alınmasından sonra, yazarlar belirtilen sonuçlara ulaştılar. Ortalama başarı oranı %83 olarak kaydedildi. Cinsiyetin ya da hastanın ileri bir yaşa sahip olmasının, başarı oranı üzerinde etkisinin olmadığı görüldü. Ancak üst çenenin başarı oranı alt çeneye oranla daha yüksekti ve hemen yüklenen mini vidalar ile iyileşme periyoduna bırakılmış mini vidaların başarı oranları arasında farklılık görülmedi. 8 mm.den daha kısa olan ve 1,2 mm.den küçük çapa sahip mini vidaların başarı oranlarının en düşük olduğu belirlendi ve uzak durulması gerektiği vurgulandı. Vidanın yerleştirilmesinden evvel cerrahi fleplerin gerçekleştirilmesinin bir avantaj sağlamadığı görüldü. Sonuç: Mini vida yerleştirilmesinde başarı oranlarını etkileyen bazı spesifik özellikler bulunmaktadır.

Araştırmacınn Yorumları: Bu gerçekten kusursuz bir makaleydi. Çünkü yazarlar Medline’dan elde edilen 734 makaleyi, kendi spesifik kriterlerine dayanarak, 14 makaleye indirgemişlerdi ve ulaştıkları sonuçların da çok daha yüksek bir geçerlilik derecesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu araştırmada erişilen sonuçların tümü oldukça pratik ve klinik olarak anlamlıdır, özellikle de 8 mm.den kısa ve 1,2 mm.den küçük çapa sahip mini vidaların kullanımından kaçınılmasının gerektiği. Son olarak, flep cerrahisinin kullanılması bir avantaj sağlamadığından bu metodun kullanılmaması gerekmektedir böylece daha az karmaşık ve hasta dostu bir yol izlenmiş olur.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD EMail: adriano.crismani@i-med.ac.at

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.