Maksiler Cerrahiden Kaçınmak İçin Mini Vidaların Kullanılması

Bazı nadir durumlarda, maksiler doğrultuda sapma gösteren oklüzal düzlemin tedavi edilmesinde mini vida sabitlenmesinin kullanılması ile asimetrik mandibulaya sahip hastalarda bimaksiler cerrahiye duyulan gereksinim, ortadan kalkabilmektedir.

İncelenen Makale: Hashimoto T, Fukunaga T, et al. Mandibular Deviation and Canted Maxillary Occlusal Plane Treated With Miniscrews and Intraoral Vertical Ramus Osteotomy: Functional and Morphologic Changes. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136 (December): 868-877.

Geçmiş Deneyimler: Maksiler doğrultuda sapan oklüzal düzleme ve yatay olarak sapmış alt çeneye sahip birçok hasta, hem mandibular, hem de maksiler cerrahiye ihtiyaç duymaktadır. Peki bu tip maloklüzyona sahip hastalarda maksiler cerrahiden kaçınılabilecek bazı spesifik örnekler var mıdır?

Amaç: Bu vaka raporunun amacı, maksiler doğrultuda sapma gösteren oklüzal düzleme ve sola doğru yönelen çeneye sahip 16 yaşındaki bir erkek hastanın tedavisini tanımlamaktır.

Vaka Raporu: Hasta normal overjet ve her iki arkta da minimal çapraşıklık ile birlikte sağ tarafta Sınıf III maloklüzyona ve sol tarafta Sınıf II maloklüzyona sahipti. Çenenin sol tarafa doğru önemli ölçüde sapmasının yanında hasta normal bir profile sahipti. Bu hasta için tedavi planı birinci ve ikinci azı dişleri arasına sabitlenmiş mini vida tarafından segmentlere ayrılmış ark teli ile maksiler sağ posteriyor dişlere müdahale edilerek sapmış maksiler oklüzal düzlemin, doğru düzeye getirilmesini içermekteydi. Üst çene arkının doğru düzeye getirilmesinin ardından alt çenenin hem yatay hem de dikey asimetrisini düzeltmek amacıyla intraoral dikey kemik yarma işlemi gerçekleştirildi. Dental ve yüzsel tedavi sonrası sonuçlar mükemmeldi.

Araştırmanın Sonuçları: Mini vida sabitleme ile maksiler oklüzyonun aynı seviyeye getirilmesi ile cerrahi işlem yalnızca mandibular arka indirgenmiştir.

Araştırmacının Yorumları: Bu vakadaki tedavi oldukça başarılıdır çünkü hasta bazı nadir problem gruplarına sahipti. Hasta maksiler sağ posteriyor dişlerin ekstrüzyonu sebebiyle maksiler oklüzal düzlem yönünde sapmaya ve yine maksillanın normal bir anteroposteriyor pozisyonuyla normal overjete sahipti. Eğer hasta anteroposteriyor bölgede yeniden konumlandırmaya ihtiyaç duysaydı, cerrahi prosedür gerekli olabilecekti. Bu vaka raporu, mini vida sabitlemelerinin tedavide mükemmel bir tamamlayıcı işleve sahip olduğu konusunda kusursuz bir örnek sunmaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD e-mail: t-yamamo@mail.tains.tohoku.ac.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.