2D ve 3D Görüntülerle Farklı Tanı ve Tedavi Planları

Sıkışmış bir maksiler köpekdişin tam doğru pozisyonu hakkında eğer sorunuz varsa ve 2D radyolojisi kullanıyorsanız, ek olarak 3D dental volumetrik tomografi almanın yardımı dokunabilir.

İncelenen Makale: Haney E, Gansky SA, et al. Comparative Analysis of Traditional Radiographs and Cone-Beam Computed Tomography Volumetric Images in the Diagnosis and Treatment Planning of Maxillary Impacted Canines. AM J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137 (May): 590-597.

Geçmiş Deneyimler: Sıkışmış maksiler köpekdişinin kesin pozisyonuna karar vermek, tedavinin ilk adımı olarak oldukça önemlidir. 2D radyografiye karşın 3D dental volumetrik tomografi(CBCT), farklı tanılara sebebiyet verecek bilgiler sunmakta mıdır?

Dizayn/Amaç: Bu ileriye yönelik araştırma, iki farklı görüntüleme yaklaşımına dayalı olarak sıkışmış üst çene köpekdişlerinde tanıda ve tedavi planlarındaki farklılıkları karşılaştırmak üzere gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar: Toplamda 25 sıkışmış üst çene köpekdişine sahip 18 müteakip hasta araştırmaya dâhil edilmiştir.

Metotlar: 2D bildik radyografiler, dikey pozisyonu değerlendirmek üzere kullanılan bir panoramik radyografi, iki komşu dişin birbirlerine olan uzaklıklarını belirlemek üzere oklüzal radyografi ve labial ve palatal pozisyonlara karar vermek üzere iki periapikal radyografi her bir hastadan alındı. Maksiler dişlenmeye ait volumetrik görüntüler CBCT tarayıcıdan elde edildi. Yedi fakülte üyesi, dört ortodontist ve üç ağız cerrahından bu hastalara teşhis koymaları ve bu farklı radyografik yaklaşımlara dayalı olarak bir tedavi planı oluşturmaları istendi.

Araştırmanın Sonuçları: Radyografik yaklaşıma dayalı olarak belirlenen, diş tacı üzerindeki çıkıntılardaki devrilmelerin lokasyonlarında farklılıklar bulunmaktaydı. Algılanan labiopalatal pozisyonda %16 ve mesiodistal diş tacı üzerindeki çıkıntılardaki devrilmelerde ise %21’lik anlaşmazlık olduğu görüldü. Komşu dişlerdeki kök rezorbsiyonu değerlendirildiğinde %36’ lık oranda anlaşmazlığa rastlandı.

Sonuç: Sıkışmış maksiler köpekdişlerine ait 2D ve 3D görüntülerin kullanılması aynı hasta için farklı teşhislere ve tedavi planlamaları ile sonuçlanabilmektedir. Araştırmacının Yorumları: Açıkçası araştırmanın sonuçları benim için sürpriz olmadı. Çoğu zaman sıkışmış maksiler köpekdişlerinin pozisyonlarını kesin olarak belirlenmeyi, zor bulmuşumdur. Bilhassa da el ile muayene edilemeyecek olanlarda… 3 boyutlu görüntülemenin sunduğu daha spesifik data ile 2 boyutlu radyografide tam olarak açık olmayan ve ortodontik bağlama tedavisi için uygun görülmeyen vakaların maksiler köpekdişlerinin çekiminde kararlarımı bu şekilde vermiştim. 3D CBCT görüntülerin sıkışmış her maksiler köpekdişi için gerekli olup olmadığı konusunda emin değilim, ancak 2D görüntüden elde edilen veriler ile tam pozisyonuna karar verilemediğinde tedavi için oldukça uygun bir araç olduğunu hissediyorum. Gelecekte 3D CBCT görüntülemenin daha fazla kullanılacağını göreceğimiz konusunda aklıma herhangi bir soru işaretinin olduğunu sanmıyorum.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD EMail: john.huang@ucsf.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.