Resim Modifiyeli Cam İyonomer Yapıştırıcılar

Lingual sabitleyicileri bağlamada yeterince güçlüler mi?

Genel Bilgiler: Resin modifiyeli cam iyonomer yapıştırıcıların florür salınımı yapmalarına ve neme karşı direnç göstermelerine rağmen, dayanıklılıkları, bildik resinlerden ciddi derecede daha düşük olması sebebiyle lingual sabitleyicilerde bağlama yapıştırıcı maddesi olarak kullanımlarını tartışılabilir kılmaktadır.

İncelenen Makale: Baysal A, Uysal T. Resin Modified Glass Ionomer Cements for Bonding Orthodontic Retainers. Eur J Orthod 2010; 32 (June): 254-258.

Geçmiş Deneyimler: Resin modifiyeli cam iyonomer yapıştırıcılar (RMCİY) lingual sabitleyicileri bağlamada bazı avantajlar sunabilmektedir çünkü hem florür salmaktadır hem de bağlama sırasında neme karşı daha toleranslıdır. Ancak bu yapıştırıcıların gereksinimi karşılayacak kadar yeterli derecede mekanik özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Amaç: Kayma bağ dayanımı, fraktür modu ve telin yerinden çıkarılmasında gösterdiği direnç konularında bildik ortodontik kompozitler ile RMCİY’yi karşılaştırmak.

Dizayn: Vitro laboratuar çalışması. Metotlar: İnsana ait, yerlerinden henüz çıkartılmış 40 adet alt çene kesici dişi Transbond-LR ya da Fuji Ortho-LC ile bağlanmak üzere 2 ayrı gruba ayrıldı. Dişler fosforik asit ile 15 saniye boyunca aşındırılıp 30 saniye süresince de durulandı. Yapıştırıcı silindirik bir matriks içerisinde hazırlandı ve uygulandı. Kompozit vaka topluluğu için Transbond XT Primer uygulandı ve Transbond-LR kompozit yerleştirilerek 20 saniye boyunca tedavi edildi. RMCİY topluluğu için diş minesi pamuk peletler ile nemlendirildi sonrasında Fuji Ortho-LC uygulanarak 40 saniye boyunca tedavi edildi. Numunelere uluslar arası bir test makinesi yardımıyla bozulma durumuna kadar yükleme yapıldı ve fraktür analizi optik stereomikroskop ile 20 kat büyütülerek gerçekleştirildi. Başarısızlığa uğrayan numuneler, diş yüzeyi üzerinde kalan resin miktarına bağlı olarak kategorize edildi. Araştırmanın ikinci kısmı olarak, 0,0215 inçlik PentaOne® tel 40 akrilik blok içerisine bağlandı; bunlardan 20 tanesinde yapıştırıcı bulunmaktaydı. Telin serbest uçları büküldü ve test makinesinde gerilme testine tabi tutuldu.

Araştırmanın Sonuçları: Kayma bağ dayanımları bildik kompozitler için 24,6 ± 9.2MPa, RMCİY için de 10,2 ± 5,5 MPa idi. Telin yerinden çıkarılması verileri de bilindik kompozitler için 19.8 ± 4.6 N ve RMCİY için 11.1 ± 5.7 N idi. Bu farklılıklar istatistiksel olarak önemliydi. Başarısızlık mekanizmasında herhangi bir farklılık görülmedi ve tipik olarak yapıştırıcı başarısızlığıyla da ilgili değildi.

Sonuç: RMCİY, bilindik kompozitler ile karşılaştırıldığında daha düşük düzeyde mekanik özellikler gösterdi. Ancak RMCİY, florür salınımı ve daha düşük nem hassasiyeti gibi bazı başka avantajlar sundu. Ayrıca kayma bağ dayanımı ile telin çıkarılma dayanımı da klinik kullanımlar için verimli görünmekte idi.

Araştırmacının Yorumları: Eğer materyalin dayanımı yeterli ise lingual sabitleyicileri bağlamada RMCİY kullanımı bazı avantajlar getirebilir (nem toleransı ve florür salınımı). RMCİY’in kullanımı, nem kontrolünün hemen hemen imkânsız olduğu durumlardaki ya da demineralizasyona elverişli olan tükürük salınımı düşük bireylerdeki gibi bazı spesifik vakalarda yararlı olabilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS EMail: tancanuysal@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.