Genç erişkinlerde estetik öncelik

Genç erişkinlerin estetik olarak ön grup dişlerin kapanış, ayrıklık, eksik diş ve çapraşıklık özellikleri , önemsedikleri tek alandır.

 

 

Genç erişkinler en çok üst kesici dişlerinin birbirinden ayrık olmasını , üst kesici dişlerin çapraşıklığını ve üst kesici dişlerden bir veya birkaçının eksikliğini estetik açıdan çekiciliklerini etkilediğini düşünüyorlar.

Makale Künyesi:

Adı:: Influence of Anterior Occlusal Charecteristics of Self Perceived Dental Appereance In Young Adults

Yazar: Bernabe, Flores-Mir , et al.

Kaynak: Angle Orthod Eylül 2007,Sayı: 77 sayfa: 831-836

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.