Kök Rezorbsiyonunun Uygulanan Kuvvet Düzeyi Ve Süresi İle İlişkisi

Genel Bilgiler:Bu hayvan modelinde, kök rezorbsiyonu, kuvvet ve zaman ile birlikte arttırılmıştır. Daha fazla araştırma ile de, kök rezorbsiyonuna ilişkin diş hareketi için daha az riskle optimal kuvvet düzeyini geliştirmek mümkündür.

İncelenen Makale: Noda K, Arai C, Nakamura Y. Root Resorbtion After Experimental Tooth Movement Using Superelastic Forces in the Rat. Eur J Orthod 2010; 32 (December): 681-687.

Geçmiş Deneyimler: Kök rezorbsiyonu, ortodonti tedavileri süresince karşılaşılabilen olumsuzlukların başında gelebilmektedir.

Amaç: Fare modeli üzerinde uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve müddetinin, kök rezorbsiyonu üzerindeki etkilerini saptamak.

Dizayn: 10 haftalık 75 adet Wistar faresini kapsayan araştırma.

Metot: Genel anestezi koşulları altında, bir ağız içi aparey her bir farenin dişlerine üst çene birinci azı dişlerini bukkal yönde hareket ettirebilmek üzere nikel-titanyum teller kullanılarak yapıştırıldı. Tüm teller 0.016” NiTi tellerdi ancak dişlerin oyulmasında kullanılan frez ile 0,8, 1,6, 4,0 ya da 8,0 g düzeylerinde kuvvet elde edebilmek adına azaltıldı. Her bir kuvvet grubundan 3 adet fare 1, 7, 14, 21 ve 28 gün sonrasında kontrol edildi. Bunlara ek olarak, 3 adet kontrol hayvanı da bu zaman periyotlarında kontrol edildi. Sıkıştırılmış periyodontal kemik parçalarını birbirine bağlayan dirençli, az esnek, fibröz liflerin bölümleri histolojik analizleri yapılması üzere hazırlandı ve kök rezorbsiyon düzeyleri lakün uzunluklarına karşı dokunulmamış kök yüzey uzunluklarını incelemek suretiyle incelenmiştir.

Araştırmanın Sonuçları: 8,8-g grubundaki kök rezorbsiyonu kontrol grubuyla kıyaslandığında ciddi sayılabilecek farklılıklar göstermemiştir. 28 günlük 1,6 g grubu yine kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kök rezorbsiyonu düzeyinde artış göstermeye başlamıştır. 14 günden sonraki tüm zaman noktalarında, 4 g ve 8 g grupları düşük kuvvet oranlarına göre daha fazla rezorbsiyon gösterdi ancak bunların istatistiksel olarak çok da önemli olmadığı görüldü. Son olarak, 4-g ve 8-g gruplarında kemik altında rezorbsiyon ile ilgili bazı kanıtlar saptandı.

Sonuç: Artış gösteren kuvvet düzeylerinde ve uzun müddet kuvvet uygulamalarında daha fazla rezorbsiyon miktarları elde edilmektedir. Bu fare modelinde, 1,6 g kuvvetini aşan itici gücün sürekli uygulanmasının ciddi düzeylerde rezorbsiyonla sonuçlanmıştır.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırma, daha önce yapılan araştırmalarda da elde edilen kök rezorbsiyonunun yüksek derecedeki kuvvet ve uzun süren tedavi süreçleri ile ilgili olduğunu tasdik etmiştir. Ancak, bu belirli kuvvet düzeyleri insanlardaki ortodontik hareketlere iyi bir şekilde dönüştürülmemiştir, bu sebeple klinik çalışmalar için gerekli olan optimal kuvvet düzeylerini saptamak adına daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

EMail: noda-k@tsurumi-u.ac.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.