Kayıp İkinci Azıdişleri ve Geç Kalan Dental Gelişim

Genel Bilgiler: Alt çenede doğuştan gelerek ikinci premolar dişleri kayıp olan hastalarda diğer dişlerin gelişimi bu sebeple önemli derecede gecikmektedir, özellikle de alt çene köpek dişlerinin gelişimleri bu noktada ön plana alınabilir.

İncelenen Makale: Daugaard S, Christensen IJ, Kjaer I. Delayed Dental Maturity in Dentitions With Agenesis of Mandibular Second Premolars. Orthod Craniofac Res 2010; 13 (November): 191-196.

Geçmiş Deneyimler: Mandibular ikinci premolar dişlerin yetersiz gelişimi diğerlerine nazaran oldukça yaygınlık gösterebilmektedir (%2 - %5), ancak bugüne kadar çok az araştırma bu gelişim bozukluğunun diğer dişlerin gelişimini geciktirip geciktirmediğini incelemeye almıştır.

Amaç: İkinci premolar dişlerine ilişkin gelişim bozukluklarına sahip çocukların dental gelişimlerinin normal kontrol grupları ile karşılaştırılması.

Araştırma Dizaynı: Geçmişteki verilere yönelik radyografik araştırma.

Katılımcılar: 1960 yıllarında, yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklara ait 2847 adet radyografi toparlanarak araştırma kapsamında değerlendirmeye alındı.

Metotlar: Toplanan radyografiler herhangi bir mandibular ikinci premolar diş gelişim bozukluğuna sahip olup olmaması yönünden incelendi. Her bir mandibular dişin dental gelişimi Haavikko tarafından ortaya konulan kritere (kuron ve diş kökü gelişimine dayalı olarak 7 aşamada) dayalı olarak kategorize edildi. İncelenen radyografilerden yalnızca 244 tanesi uygun kontrol grubu oluşturabilecek vakalar olarak seçildi. Bu 244 radyografinin ve geniş Haavikko topluluğunun oluşturduğu 1162 Finli çocuğun arasında ciddi farklılıkların bulunmaması sebebiyle, bu gruplar birleştirilerek geniş bir kontrol grubunun oluşturulması sağlandı.

Araştırmanın Sonuçları: 83 adet vakada en az bir mandibular ikinci premolar diş gelişim bozukluğuna rastlandı. Bilateral agenezi toplam 58 vakada görülürken (27 bayan, 31 erkek olmak üzere) unilateral agenezi ise 25 hastada görüldü ( 17 bayan, 8 erkek). Unilateral ageneziye sahip hastalarda geciken dental olgunlaşma daha ciddi olarak saptandı. Özellikle de bayanlarda, köpek dişleri spesifik olarak önemli bir gecikme gösterdiler. Bayanlarda, mandibular ikinci azıdişleri de gelişimde gecikme gösterdiler ve bu duruma erkek vakalarda rastlanmadı. Bu dişler, ortalama 6 ile 12 ay arasında sürelerde gecikme gösterdiler, hatta bu süre bazı vakalarda 4 yıldan daha fazla olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktaydı.

Sonuçlar: Mandibular ikinci premolar diş gelişim bozukluğuna sahip hastalardaki dental gelişimin kontrol grubuna oranla çok daha fazla düzeyde geciktiği ve özellikle de mandibular köpek dişlerinin etkilendiği ortaya konmuştur. Bayan cinsiyet ve her iki tarafta da gelişim bozukluğunun var olması gecikmenin artışını etkileyen önemli faktörler olmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu makalede ortaya konulanların alt çene ikinci premolar dişlere sahip olmayan hastalarda tedavi zamanlamasını planlarken düşünülmesi gerektiğini sanıyorum. Bu bireylerde, köpek dişleri ve birinci premolar dişlerin gelişimlerinin dikkatli şekilde değerlendirilmesi, sizin diş sürmesini etkilemesinden kaçınmanız için tedaviyi başlatma zamanınızı ertelemenize neden olabilir. En fazla gecikmelere sahip olan, her iki taraftaki premolar dişe de sahip olmayan bayan hastalara karşı da özellikle dikkatli yaklaşmalısınız.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: ik@sund.ku.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.