Engelleyici Tedaviler, Maksiler Köpek Dişlerinin Sıkışmasının Önüne Geçebilir mi?

Genel Bilgiler: Engelleyici tedavilerin maksiler köpek dişlerinin sıkışmasının önüne geçtiğine dair ileri düzeyde bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır.

İncelenen Makale: Naoumova J, Kurol J, Kjellberg H. A Systematic Review of the Interceptive Treatment of Palatally Displaced Maxillary Canines. Eur J Orthod 2011; 33 (April): 143-149.

Geçmiş Deneyimler: Kafkasyalı bir popülasyonda palatal yönde yer değiştirmiş köpek dişlerine %1 ile %3 arasında bir oranda rastlanmış ve bunun da daha uzun tedavi sürelerine ve kesici dişlerin rezorbsiyonu ile sonuçlanabildiği görülmüştür.

Amaç: Palatal yönde yer değiştirmiş köpek dişlerinin sıkışmasını engellemek adına karışık dişlenmede engelleyici tedavilerin etkilerini değerlendirmek.

Araştırma Dizaynı: Kaynakların sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi.

Metotlar: Medline, Cochrane Collaboration Oral Health Group Database of Clinical Trials ve Scopus veritabanları sistematik olarak gözden geçirildi ve istenilen makalelere ulaşıldı. Bulunan makaleler Ocak 1966 ve Mayıs 2009 zaman aralığındaydı. Karışık dişlenmede unilateral ya da bilateral palatal yönde pozisyon değiştirmiş köpek dişlerine ilişkin engelleyici tedavileri tanımlayan makaleler araştırmaya dahil edildi (10 ile 13 yaş arasındaki vakalar). En az iki tedavi tekniğini karşılaştıran ve yalnızca tedavi edilmeyen kontrol gruplarına sahip geçmişe ve geleceğe yönelik çalışmalar, rastsal kontrollü denemeler ve klinik denemeler araştırma kapsamına alındı. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, vaka raporları ve gözden geçirme raporları araştırma dâhilinin dışında bırakıldı. Üç ayrı araştırmacı bu kriterleri karşılayan tüm makalelerin özetlerini okudu ve kanıt düzeyleri ile ilgili skorlar verdi.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırma kriterlerine dayalı olarak başlangıçta 686 makale elde edildi, ancak bunlarda yalnızca iki tanesi istenen özellikleri yansıtmaktaydı. Bu araştırmalar (Leonardi ve çalışma arkadaşlarına ait 2004 tarihli ve Bacetti ve çalışma arkadaşlarına ait 2008 tarihli makaleler ) küçük vaka toplulukları, olası önyargılar ve seçim kriterlerinin eksikliği gibi nedenlerden dolayı düşük düzeyde kanıtsal değerler sunmaktaydı. Her ne kadar kanıtsal değerler ikna edici olmamasına rağmen her iki çalışmada da primer köpek dişlerinin çekiminin kontrol gruplarına oranla daha yüksek başarı oranları getirdiği saptandı. Bu değerler diş çekimi yapılan gruplarda (%50 ile %65.2 arasında) ve kontrol gruplarında ise (%25 ile %50) idi. Primer köpek dişlerinin çekiminin ardından başlık kullanımı başarı oranlarını %80 ile %87.5 düzeylerine taşımıştır. Sonuçlar: Palatal yönde yer değiştirmiş köpek dişleri ele alındığında engelleyici tedavilerin etkilerinin pek ikna edici olmadığı sonucuna varılmıştır. En iyi sonucu verebilecek engelleyici tedavi protokolüne karar verebilmek için iyi dizayn edilmiş rastsal klinik denemelere ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Araştırmacının Yorumları: Palatal köpek dişi sıkışmalarının önüne geçmek üzere primer köpek dişlerinin çekiminin etkilerini inceleyen makale Parkin ve çalışma arkadaşları tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu araştırmada aynı metodolojiye sahip benzer iki makale incelenmiştir. Engelleyici tedaviye ilişkin güçlü kanıtsal değerler elde edilemese de, bu tedavilerin kalıcı dişler üzerinde cerrahi müdahaleye oranla komşu doku ve dişlere minimal düzeyde yayılma eğilimi gösterdiği söylenebilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: julia.naoumova@vgregion.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.