Yapıştırıcılarda Ortam Sıcaklığının Önemi Nedir?

Genel Bilgiler: Soğuk ortamlarda yapılan yapıştırma işlemlerinde dentinle oluşan bağın daha kuvvetli olduğu sonucu elde edilmiştir

İncelenen Makale: Shibuya-Chiba Y, Iwasa M, et. Al. Influence of Storage Conditions of Adhesive Viials on Dentin Bond Strenght. Oper Dent 2010; 35 (September): 508-514.


Hedef:
Dentin bağ dayanıklılığını ve farklı ortam sıcaklıklarında 6 aydan fazla muhafaza edilmiş 5 yapıştırıcının reçine-dentin arayüzlerini incelemek.

Metotlar:
Çalışmada test edilmek üzere kullanılan materyaller Absolute 2, Adper Prompt L-Pop, Bond Force, Clearfil tri-S Bond ve G-Bond’tur. Her bir yapıştırıcı üreticisinin önerdiği kompozit ile birlikte kullanılmıştır. Numuneler yapıştırıcı ve kompozit kullanılarak üretildi ve 600 grit ile cilalanan büyük baş dentinine uygulandı. Her çeşit yapıştırıcıyı içeren iç grup numune hazırlanıp buzdolabı içerisinde (5 ̊C), oda sıcaklığında (24 ̊C) ve ya test ortamında (40 ̊C) muhafaza edildi. Numuneler depolama işleminden 0,1,2,3,4,5 ve 6 ay sonra test edildi. Instron evrensel test aleti kullanılarak numunelerin bağ dayanıklılığı ölçüldü. Bağlanma arayüzeyleri ise elektron mikroskobu taraması metoduyla gözlemlendi.

Sonuçlar:  
Ortalama olarak 5 ̊C’de muhafaza edilen yapıştırıcıların bağ dayanıklılığı Absolute 2 için 9.3 MPa ile Clearfil tri-S Bond için 19.7 MPa arasında ölçüldü. Özellikle yüksek sıcaklıkta muhafaza edilmiş numunelerde bağ dayanıklılığı zamanla azalma yönünde eğilim gösterdi. Örneğin, 6 aylık tri-S Bond için ortalama bağ dayanıklılığı 5 ̊C’de 17.0 MPa, 23 ̊C’de 15.7 MPa iken 40 ̊C’de 7.7 MPa’a kadar düştü. En düşük bağ dayanıklılığı en yüksek sıcaklıkta 6 ay boyunca muhafaza edilmiş Absolute 2 numunesinde 2.2 MPa olarak ölçüldü. Elektron mikroskobu taramasına göre; muhafaza periyodu uzadıkça demineralizasyonun azalmaya başladığı sonucuna ulaşıldı.

Sonuçlar:
Yapıştırıcılar arasında en kuvvetli bağ soğuk ortamda muhafaza edilmiş yapıştırıcı ile elde edilmiştir.

Araştırmacının Yorumları:
Kimyasal bileşimlerinden ötürü (asidik solüsyondaki reçine monomerleri) bu yapıştırıcıların stabil davranış göstermemesi doğasında olan bir durumdur. Bu yüzden bazı üreticiler yapıştırıcıların kullanılmadığı zamanlarda buzdolabında muhafaza edilmelerini önermektedir. Fakat, bazı üreticilerde bunun gerekli olmadığını ileri sürmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, uygun zamanlarda yapıştırıcıların buzdolabında muhafaza edilmesi iyi bir fikirdir. Fakat şu da göze alınmalıdır ki, bu metot kullanıldığında yapıştırıcı kullanılmadan önce ısınması gerekmektedir. Çalışmaların çoğu soğuk yapıştırıcıların performansının iyi olmadığını defalarca rapor etmiştir.
 
İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.