Gerçek ile Sanal 3D Çene Cerrahilerinin Karşılaştırılması

Genel Bilgiler: Çene cerrahisini önceden tam doğru olarak belirlemede, üç-boyutlu görüntüleme kullanılabilir.

İncelenen Makale: Tucker S, Cevidanes L, et al. Comparison of Actual Surgical Outcomes and Three-Dimensional Surgical Simulations. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (October): 2412-1421.

Geçmiş Deneyimler: Geçmişte, ortognatik cerrahiden önce, cerrahi işlemin yüzsel profil üzerindeki etkilerini belirlemek üzere birtakım sefalometrik tahminler gerçekleştirilmekteydi. Bu, her iki çenede de cerrahi işlem gerektiren Sınıf III hastalarında özellikle önemliydi. Bu tarz bir tahmini gerçekleştirmek üzere, sanal bir cerrahi tahmin ortaya koymada elde edilen taramanın segmente edilebileceği ve manipule edilebileceği dental volumetrik tomografilerden (CBCT) yararlanmak olası olabilir mi?

Amaç: Gerçek cerrahi prosedür sonucunda elde edilen sonuçlar ile CBCT segmentleri üzerinde gerçekleştirilen sanal cerrahi işlemin hassasiyet derecelerini karşılaştırmak.

Araştırma Dizaynı/Katılımcılar: Bu araştırma, Sınıf III maloklüzyonlarının düzeltilmesi için cerrahi işlem geçiren 20 hastanın değerlendirilmesi ve karşılaştırılması ile geçmişe yönelik olarak dizayn edilmiştir.

Metotlar: 14 vaka içerisinde, maksiler ve mandibular cerrahi işlemler gerçekleştirildi; 6 vakada, sadece maksiler gelişim sağlanabildi. Cerrah işlem öncesinde ve cerrahi işlemin altı ay sonrasında bu hastalar üzerinde CBCT görüntüleme gerçekleştirilmişti. Yazarlar, operasyon öncesinde alınan CBCT görüntüleri kullanarak cerrahi hedefler doğrultusunda dijital ortamda tahminler gerçekleştirdiler. Daha sonra bu dijital tahminlerin doğruluğunu belirlemek üzere CBCT taramaları, hastaların operasyon sonrasındaki gerçek taramaları ile karşılaştırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: CBCT tahminler ile cerrahi işlem sonucunda elde edilen gerçek sonuçlar arasında farklılıklar bulunmamaktaydı.

Sonuçlar: CBCT taramalar, özellikle her iki çenesinde de cerrahi işleme ihtiyaç duyan hastalarda, gerçekleştirilmesi gereken cerrahi hareketin miktarını tahmin etme yönünde cerraha ve ortodontiste yardım etme amacıyla kullanılabilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmayı oldukça ilgi çekici bulduğumu söylemeliyim. Geçmişte, benim ve cerrahım için sefalometrik bir tahmin kullanmaksızın maksiler geliştirme ve mandibular geri çekme işlemlerinin miktarlarını öngörmek çok zordu. Bu tür bir dijital öngörü sayesinde başarılı tahminler yapılabileceğine kesinlikle inanıyorum.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: cevidanl@dentistry.unc.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.