Ergen Bireylerin Başa Çıkma Becerileri, Ağız Sağlığıyla İlişkili Hayat Kalitesi Düzeylerini Tahmin Etmede Yardımcı Olabilir

Genel Bilgiler: Ergen bir bireyin günlük hayatında stres ile başa çıkma becerisi, ağız sağlığının seviyesi ile ilgili en önemli psikolojik öngörücü etkendir.

İncelenen Makale: Baker SR, Mat A, Robinson PG. What Psychosocial Factors Influence Adolescents’ Oral Health? J Dent Res 2010; 89 (November): 1230-1235.

Geçmiş Deneyimler: Son yıllarda, hayat kalitesi ile ilgili durumlar davranışsal araştırmalara sahip olmaktadır. Ağız sağlığıyla ilişkili hayat kalitesi (HRQoL) diş hekimleri için kesinlikle önem kazanmıştır. Ortodontistler için ise, ortodonti tedavisi süresince çürüklerden ve dokularda kalsiyum tuzlarının kaybından kaçınmak için ergen vakaların ağız sağlıklarıyla ilişkili hayat kaliteleri önemlidir. Peki, ergen yaştaki bireylerin yetersiz ya da tam aksine iyi bir oral hijyene sahip olma yönünde eğilim göstermeleri ile ilişkili olarak psikososyal faktörlerden bahsedilebilir mi?

Amaç: Ergen bireylerin oral sağlık durumları ve hayat kalitesi hedefleri kapsamında psikososyal faktörlerin rolünün geniş bir biçimde değerlendirilmesi.

Metotlar: Çocukların algılarına dair gerçekleştirilen ve yine çocukların diş, dudak, çene ve ağızları ile ilişkili olarak saptanan 37 maddenin yer aldığı bir anket araştırma kapsamında gerçekleştirildi. Genel hayat kalitesini ölçmek üzere bir skala kullanıldı. Ayrıca, araştırmanın yazarları her bir çocuğun günlük yaşamlarında strese neden olan faktörler ile başa çıkma yeteneklerini de incelediler. Bunlara ek olarak bireyler, kendi sağlıklarını kontrol edebilme yetenekleri konusunda da değerlendirildiler. Son olarak, kendilerine duydukları saygı, hissettikleri kişisel değerleri incelendi.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında psikososyal faktörler arasında, hayatlarında bu dönemde strese neden olan etkenler ile başa çıkabilme yeteneğine sahip olan, daha fazla yükümlülük ve daha yüksek sağlık algısına sahip olan bireylerde daha az semptomun meydana geldiği gözlemlendi. Gençlerin kendilerine duydukları sağlık ile orantılı olarak genel sağlık algısının geliştiği görüldü. Ayrıca, ailenin maddi gelirinin daha iyi olması da daha pozitif oral sağlık ile ilişkilendirilebilmekteydi.

Sonuçlar: Ergen bireylerin günlük hayatlarında strese sebep olan faktörler ile başarılı bir şekilde başa çıkabilmesi yeteneği, oral sağlığa ilişkin hayat kalitesi düzeylerinde güçlü bir psikososyal öngörü olmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmanın gerçekten de merak uyandırıcı olduğunu düşünüyorum. Ortodontistler olarak, ortodonti tedavileri süresince ergen vakaların oral sağlıklarını korumalarına yardım edebilmek üzere mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu araştırmada, belki de gençlerin ergenlik süreleri boyunca stres ile başa çıkabilme becerilerinin, iyi bir oral hijyeni sürdürmenin önemini kavramalarında güçlü bir etkiye sahip olabileceği ortaya konmaktadır.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: s.r.baker@sheffield.ac.uk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.