Kaynaşmış Dişlerin Başarılı Bir Şekilde Hareket Ettirilmesinde Yeni Bir Fikir

Genel Bilgiler: Tek bir dişin pozisyonunun değiştirilmesi özel distraktörler kullanımına gerek kalmaksızın bilinen ortodontik ark telleri ile gerçekleştirilebilmektedir, ancak diş segmentinin hareket kabiliyetinin yeniden sağlanması istenen tüm hareketin sağlanabilmesi için gerekli olabilmektedir

İncelenen Makale: Ohkubo K, Susami T, et al. Treatment of Ankylosed Maxillary Central Incisors by Single-Tooth Dento-Osseus Osteotomy and Alveolar Bone Distraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 111 (May): 561-567.

Geçmiş Deneyimler: Kaynaşmış olan maksiler kesici dişler ciddi problemler ortaya çıkarmaktadır –alveolar kemiğin dikey büyümesini sürdürmesine engel olmakta ve bu yüzden de alt seviyede kalmış görüntüsü vermektedir. Ancak yine diş çekimleri ve protetik değişim ciddi alveolar sırt defektlerine neden olabilmektedir. Son zamanlarda tek dişte gerçekleştirilen alveolar kemik distraksiyonuna ilişkin araştırmalar başarılı sonuçlar vermiştir.

Amaç: Distraktör yerine bilinen ortodontik apareyler ile tek dişte gerçekleştirilen yeni bir alveolar distraksiyon tekniğinin tanımlamak.

Araştırma Dizaynı: Tekniğin tanımı ve vaka raporları. Katılımcılar: Sol maksiler kesici dişi oklüzal düzlemden 3 mm uzakta bulunan 14 yaşında bir bayan hasta ve sağ maksiler kesici dişi etrafını saran dişlerden 7 mm yukarıda bulunan bir 15 yaşında bir erkek hasta araştırma kapsamında ele alındı.

Metotlar: Cerrahi müdahaleden önce ortodontik apareyler yerleştirildi. Cerrahi işlem sırasında, yatay bir kesik, kayanaşmış dişin gingival marjinlerine en az 5 mm apikal uzaklıkta gerçekleştirildi. İkizkenar yamuk şeklinde kemik segmenti yaratabilmek için iki dikey ve yatay kemik ameliyatı kesici dişin köküne yaklaşık olarak 5 mm apikal mesafede yapıldı. Oluşturulan segment mobilize edilene kadar osteotomilerin derinleştirilebilmesi için cerrahi araçlardan yardım alındı. Daha sonra segmentler 0.016” x 0.016” ya da 0.016” x 0.022” değerlerde T-looplar ile paslanmaz çelik tel yardımıyla kaynaşmış dişin kenarları satabilize edildi. 7 ile 10 gün arasındaki bir latens periyodu sonrasında T-looplar dikeyde yaklaşık olarak 3 mm aktive edilerek 300 ile 400 g arasında bir kuvvet oluşması sağlandı. Dikey elastikler olası bir müdahaleyi önlemek amacıyla komşu dişler üzerinde koullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Birinci hastada, 6 hafta boyunca segment gayet iyi düzeyde hareket ettirildi ancak daha sonraki süreçte hareket kabiliyeti azaldı. El aletleri, segmentin hareket kabiliyetini yeniden kazanabilmesi için lokal anestezi altında kullanıldı ve hareket sonraki 4 hafta içerisinde tamamlandı. İkinci hastada ise, segment 11 gün sonrasında daha az hareketli hale geldi ve yeniden mobilize edilmesi gerekmekteydi. Dikey distraksiyon beşinci haftanın sonunda elde edildi ve kesici diş lateral yönde 2 hafta boyunca hareket ederek hizalanma sonlandırıldı.

Sonuçlar: Tek dişin distraksiyonunu bilinen ortodontik apareyler ile gerçekleştirmek olası olabilmektedir. Geniş, pahalı distraksiyon aletlerinden kaçınılabilir ve kesin bir 3-boyutlu hareket elde edilebilmektedir ancak yine de segmentin hareket kabiliyetinin yeniden kazandırılması gerekebilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: İdeal bir distraksiyon için düğümün her 7 ile 10 gün arasında aktive edilmesi klasik yükleme işlemi değildir ancak bu araştırmadaki vakalarda işe yarıyor görünmektedir. Diş pozisyonunun kontrolüne büyük bir distraktörün sağlayabileceğinden daha kesin şekilde sahip olunması fikrini beğendiğim ancak segmentlerin yeniden mobilize edilmesi fikrini beğenmediğimi söylemeliyim. Belki de hareket kabiliyetinin yeniden kazandırılması ihtiyacını ortadan kaldırabilmek adına daha sıklıkla gerçekleştirilen aktivasyonlar dişin yeterli oranlarda hareketini korumasını sağlayabilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: susami-ora@h.u-tokyo.ac.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.