Ortognatik Cerrahi Yüksek-Kalitede Oklüzal Sonuçlar Elde Edebilmektedir

Genel Bilgiler: Yalnızca ortodonti tedavisine benzer olarak, ortodonti ve ortogtanik cerrahinin kombine edilmesi ile tedavi edilen hastalar Peer Assessment Rating (Kıyaslandırarak Sınıflandırma İndeksi –PAR indeksi, ortodontik tedaviye bağlı olarak meydana gelen oklüzal değişiklikleri belirlemek ve tedavi başarısını değerlendirmek amacı ile geliştirilmiş olan ve oklüzyonun farklı özelliklerini skorlayarak, anomalinin şiddetini sayısal olarak ifade edebilen bir indekstir.)değerlerinde düşüşe sahip olmaktadır ancak tedavi süresi daha da uzamaktadır.

İncelenen Makale: Ponduri S, Pringle A, et al. Peer Assessment Rating (PAR) Index of Outcomes for Orthodontic and Orthognatic Surgery Patients. Br J Oral Maxillofac Surg 2011; 49 (April): 217-220.

Geçmiş Deneyimler: Ortodonti ve ortognatik cerrahi tedavilerinin kombinasyonunu gerektiren vakalar fazlasıyla kompleks olma eğilimindedir, dolayısıyla ideal bir oklüzal sonuç elde etmek oldukça zor olmaktadır. İyi bir sağlamlık ve çoğaltılabilirlik göstermiş olan Peer Assessment Rating (PAR) indeksi, oklüzal sonuçların değerlendirilmesine ilişkin yaygın kullanılan bir metottur. Amaç: Yalnızca ortodonti ile tedavi edilen hastalarda ortalama iyileştirme oranı ile ortognatik vakalarda PAR indeksinin ortalama iyileştirme sonuçlarını karşılaştırmak.

Araştırma Dizaynı: İleriye yönelik servis değerlendirme araştırması. Katılımcılar: Dentofasiyal bozuklukları sebebiyle ortognatik cerrahi geçiren 40 hasta ile yalnızca ortodonti ile birbiri ardına tedavi edilen 40 hasta araştırma kapsamına alındı. Departman dahilinde transfer edilen vakalar ve erken ortodontik bağlarından ayrılan vakaların tamamı dahil edildi. Beş ortodontist ve üç cerrah tarafından vakaların atamaları gerçekleştirildi.

Metotlar: Her bir hastaya ait tedavi öncesi ve tedavi sonrası modellerin PAR değerleri hesaplandı (tedavi öncesi modeli kaybedilen 1 ortognatik vaka dışında). Testin güvenilirliği açısından her gruptaki 20 vaka için değerler yeniden hesaplandı.

Araştırmanın Sonuçları: Ortognatik hastalar için PAR değerlerindeki düşüş oranı %74 (ortalama değerler ise tedavi öncesinde 38, tedaviyi takiben 10) olarak hesaplandı ve hiçbir hasta “daha kötüye giden ya da iyileşme göstermeyen” kategorisinde yer almadı. Bu grup dahilinde, 12 hasta bimaksiler cerrahi ve 27 hasta da tek bir çene prosedürü geçirdi. Ortalama tedavi süresi 33.8 ay olarak belirlendi. Yalnızca ortodonti tedavisi alan hastalar için, PAR değerindeki düşüş %77 (ortalama değerler, tedavi öncesinde 30, tedavi sonrasında 7)idi ve 1 hasta “daha kötüye giden ya da iyileşme göstermeyen” kategoriye alındı (sebep olarak, apareylerin hijyen nedeniyle erken kaldırılması). Yalnızca ortodonti tedavisi alan grupta ortalama tedavi süresi 23.5 aydı.

Sonuçlar: Ortognatik cerrahi ile yüksek-kalitede tedavi sonuçları elde edilebilmektedir ancak yalnızca ortodonti tedavisi alan vakalar ile karşılaştırıldığında tedavi süresi daha uzun olmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmada da ortaya koyulduğu üzere, ortognatik cerrahi hastalarında tutarlı bir biçimde yüksek-kalitede tedavi sonuçları elde edilebilmektedir. Ayrıca, ortodontistlerin genel olarak cerrahi işlem öncesi ortodonti tamamlandıktan sonra, ortognatik cerrahiyi ne kadar süre beklemek zorunda kaldıklarını bilmek de ilgi çekici olabilirdi, zira bu bekleme süresi, benim bazı vakalarımda tedavi sürelerinin aşırı derecede artmasına neden olmuştu.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: sirisha.ponduri@porthosp.nhs.uk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.