Karışık Dişlenmede Sıkışmış Maksiller Köpek Dişlerine Sahip Hastalarda Uygulanabilecek En İyi Tedavi Nedir?

Genel Bilgiler: Karışık dişlenmede sıkışmış maksiler köpek dişlerine sahip hastalarda, yalnızca primer köpek dişlerinin çekimi yerine primer köpek dişinin çekimi ile birlikte birinci azı dişlerinin de çekimi daha efektif sonuçlar vermektedir.

İncelenen Makale: Bonett GA, Zanarini M, et al. Preventive Treatment of Ectopically Erupting Maxillary Permanent Canines by Extraction of Deciduous Canines and First Molars: A Randomized Clinical Trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139 (March): 316-323.

Geçmiş Deneyimler: Geçmiş bazı araştırmalarda karışık dişlenmede üst çenede sıkışmış köpek dişleri bulunan hastalar için maksiler primer köpek dişlerinin çekimi etkili bir çözüm olarak sunulmuştur. Peki, yine üst çenede hem primer köpek dişlerini hem de birinci azı dişlerinin çekimi bu uygulamadan daha etkili olabilir mi?

Amaç: Karışık dişlenmede üst çenede sıkışmış köpek dişlerine sahip hastalarda yalnızca maksiler primer köpek dişlerinin çekimi ile köpek dişleri ve birinci azı dişlerinin birlikte çekildiği iki farklı prosedürü karşılaştırmak.

Araştırma Dizaynı/Metotlar: Bu çalışma rastsal bir klinik deneme olarak gerçekleştirilmiştir. Sıkışmış maksiler köpek dişlerine ait radyografik bulgulara sahip, yaşları 8 ile 13 arasında değişiklik gösteren hastalar ilk olarak iki farklı gruba ayrıldı. Bir grupta primer maksiler köpek dişlerinin erken çekimi yapıldı, ikinci grupta ise üst çenede hem primer köpek dişi hem de birinci azı dişi çekimi birlikte gerçekleştirildi. Sıkışmış maksiler köpek dişlerine ilişkin herhangi bir endikasyona sahip olmayan üçüncü bir grup da kontrol grubu olarak belirlendi. Panoramik radyografiler teşhisin hemen başında ve 18 ay sonrasında alındı. Normalde olmaması gereken bir yerde ya da pozisyonda sürme gösteren köpek dişlerinin pozisyon ve açılanmalarını değerlendirmek üzere standart hale getirilmiş iki prosedür kullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Kontrol grubu ve yalnızca üst çenede primer köpek dişleri çekilen gruptaki hastalarla karşılaştırıldığında, hem köpek dişleri hem de birinci azı dişleri çekilen hastaların yer aldığı grupta pozisyon ve açılanmalarda çok daha iyi sonuçlar elde edildi. Primer köpek dişleri ve birinci azı dişleri çekilen hastalarda, maksiler birinci premolar dişlerin daha erken sürdüğü görüldü. Kontrol grubu ile yalnızca primer köpek dişleri çekilen grup arasında herhangi ciddi bir farklılığa rastlanmadı.

Sonuçlar: Karışık dişlenmede sıkışmış maksiler köpek dişleri bulunan hastalarda, yalnızca primer köpek dişlerinin çekimi yerine primer köpek dişinin çekimi ile birlikte birinci azı dişlerinin de çekimi daha efektif sonuçlar vermektedir.

Araştırmacının Yorumları: Karışık dişlenmede üst çenede sıkışmış köpek dişleri bulunan hastalarda, çoğunlukla maksiler primer köpek dişlerini erkenden çekerdim ki bunun etkili bir tedavi prosedürü olduğunu düşünürdüm. Bu makaleyi okuyana kadar, primer köpek dişleri ile birinci azı dişlerinin birlikte çekildiğini duymamıştım. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, bu prosedür ile hastaları tedavi etmek daha da etkili görünmektedir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında yalnızca primer köpek dişleri çekilen grupta elde edilen iyileşmelerde önemli farklılıkların görülmemesi beni şaşırtmıştır ancak bu durumu da kontrol grubunun ideal bir diş sürmesine sahip olması gerçeğine bağlayabiliriz, zira gerçekten de ektopik olarak süren maksiler köpek dişlerine sahip bir kontrol grubu kullanılmamıştır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: giulio.alessandri@unibo.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.